Connect with us

Bíblia HUNUJ

Êxodo 40

1 Ekkor így szólt az ÚR Mózeshez:

2 Az első hónap első napján állítsd fel a hajlékot, a kijelentés sátrát!

3 Helyezd el benne a bizonyság ládáját, és fedd be a ládát födéllel!

4 Vidd be az asztalt, és rakd rá, ami rá való! Vidd be a lámpatartót, és rakd rá a mécseseket!

5 Tedd az illatáldozatra való aranyoltárt a bizonyság ládája elé, és tedd föl a függönyt a hajlék bejáratára!

6 Helyezd az égőáldozati oltárt a hajléknak, a kijelentés sátrának bejárata elé!

7 A mosdómedencét tedd a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel!

8 Azután rendezd el az udvart körös-körül, és tedd föl a függönyt az udvar kapujára!

9 Vedd a felkenéshez való olajat, kend meg a hajlékot és mindazt, ami benne van! Így szenteld föl azt és egész fölszerelését, hogy szent legyen!

10 Kend meg az égőáldozati oltárt is és egész fölszerelését&#59; így szenteld föl az oltárt, hogy igen szent legyen az oltár!

11 A mosdómedencét és annak állványát is kend meg! Így szenteld föl azt!

12 Azután vezesd Áront és fiait a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket!

13 Öltöztesd föl Áront a szent ruhákba, és kend fel, és szenteld fel, hogy a papom legyen!

14 Fiait is vezesd oda, és öltöztesd fel őket köntösükbe!

15 Kend fel őket, ahogyan apjukat felkented, hogy papjaim legyenek! Ez a felkenés teszi őket örökre papokká nemzedékről nemzedékre.

16 Mózes pontosan úgy járt el mindenben, ahogyan megparancsolta neki az ÚR.

17 A második év első hónapjának első napján felállították a hajlékot.

18 Felállíttatta Mózes a hajlékot, lerakták a talpait, felállították deszkáit, ráillesztették a reteszeket, és felállították az oszlopokat.

19 Azután kifeszítették a hajlékra a sátrat, fölterítették a sátorra a takarót, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

20 Majd fogta a bizonyságot, és beletette a ládába. A rudakat ráillesztették a ládára, és a födelet rátették a ládára.

21 Azután bevitték a ládát a hajlékba, és föltették a függőkárpitot, hogy eltakarja a bizonyság ládáját, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

22 Elhelyezték az asztalt is a kijelentés sátrában a hajlék északi oldalán, a kárpiton kívül.

23 Majd kenyereket raktak rá sorban az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

24 Felállította a lámpatartót a kijelentés sátrában az asztallal szemben, a hajlék déli oldalán.

25 Fölrakta a mécseseket az ÚR elé, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

26 Az aranyoltárt pedig a kárpit elé helyezte a kijelentés sátrában,

27 és jó illatú áldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

28 És föltette a függönyt a hajlék bejáratára.

29 Az égőáldozati oltárt pedig a hajléknak, kijelentés sátrának bejáratánál helyezte el, és égőáldozatot meg ételáldozatot mutatott be rajta, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

30 A mosdómedencét a kijelentés sátra és az oltár között helyezte el, vizet töltött bele a mosakodáshoz.

31 Ebben mosták meg Mózes, Áron és fiai a kezüket és a lábukat.

32 Valahányszor bementek a kijelentés sátrába, és az oltár elé léptek, megmosakodtak, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

33 Azután elrendezte az udvart a hajlék és az oltár körül, és rátette a függönyt az udvar kapujára. Így végezte el Mózes a munkát.

34 Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.

35 És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot.

36 Valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izráel fiai egész vándorlásuk alatt.

37 Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt.

38 Mert nappal az ÚR felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.

Continuar Lendo