Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 7

1 Doista, taj Melkisedek, kralj alemski, sveenik Boga Svevinjega to je izaao u susret Abrahamu koji se vraao s poraza kraljeva i blagoslovio ga,

2 i komu Abraham odijeli desetinu od svega; on koji u prijevodu znai najprije "kralj pravednosti", a zatim i kralj alemski, to jest "kralj mira";

3 on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju poetka ni ivot kraja – slian Sinu Bojemu, ostaje sveenik zasvagda.

4 Pa promotrite koliki li je taj komu Abraham, rodozaetnik, dade desetinu od najboljega.

5 Istina, i oni sinovi Levijevi, koji primaju sveenitvo imaju zakonsku zapovijed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje brae premda su i ona izala iz boka Abrahamova.

6 Ali on, koji nije iz njihova rodoslovlja, ubra desetinu od Abrahama i blagoslovi njega, nosioca obeanja!

7 A posve je neprijeporno: vei blagoslivlja manjega.

8 K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj, za kojega se svjedoi da ivi.

9 I u Abrahamu se, tako rei, ubire desetina i od Levija koji inae desetinu prima

10 jer jo bijae u boku oevu kad mu u susret izie Melkisedek.

11 Da se dakle savrenstvo postiglo po levitskom sveenitvu – jer na temelju njega narod je dobio Zakon – koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi sveenik i da se ne imenuje po redu Aronovu?

12 Doista kad se mijenja sveenitvo, nuno se mijenja i Zakon.

13 Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio rtveniku.

14 Poznato je da je Gospodin na potekao od Jude, plemena za koje Mojsije nita ne ree s obzirom na sveenike.

15 To je jo oitije ako se drugi sveenik postavlja po slinosti s Melkisedekom:

16 postao je sveenikom ne po Zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neunitiva ivota.

17 Ta svjedoi se: Zauvijek ti si sveenik po redu Melkisedekovu.

18 Dokida se dakle prijanja uredba zbog njezine nemoi i beskorisnosti –

19 jer Zakon nije nita priveo k savrenstvu – a uvodi se bolja nada, po kojoj se pribliujemo Bogu.

20 I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali sveenicima,

21 a on sa zakletvom Onoga koji mu ree: Zakleo se Gospodin i nee se pokajati: "Zauvijek ti si sveenik".

22 Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.

23 K tomu, mnogo je bilo sveenika jer ih je smrt prijeila trajno ostati.

24 A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno sveenitvo.

25 Zato i moe do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek iv da se za njih zauzima.

26 Takav nam Veliki sveenik i bijae potreban – svet, neduan, neokaljan, odijeljen od grenika i uzvieniji od nebesa –

27 koji ne treba da kao oni veliki sveenici danomice prinosi rtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on uini jednom prinijevi samoga sebe.

28 Zakon doista postavi za velike sveenike ljude podlone slabosti, a rije zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavrena. <h2>ISUSA</h2>

Continuar Lendo