Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 4

1 Bojmo se dakle da se, dok ostaje obeanje o ulasku u njegov Poinak, za koga od vas ne bi utvrdilo kako je zakasnio.

2 Jer nama je navijetena blagovijest kao i njima, ali njima Rije poruke nije uskoristila jer se vjerom nisu pridruili onima koji su posluali.

3 U Poinak doista ulazimo mi koji povjerovasmo, prema onom to je rekao: Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad nee ui u moj poinak, premda su djela od postanka svijeta dovrena.

4 Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako: I poinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.

5 A ovdje opet: Nikad nee ui u moj poinak.

6 Preostaje dakle da neki imaju u nj ui, a oni koji su prvi primili blagovijest ne uoe zbog nepokornosti.

7 Zato Bog ponovno odreuje jedan dan, Danas, u Davidu nakon toliko vremena govorei, kako je ve reeno: Danas ako glas mu ujete, ne budite srca tvrda.

8 Zbilja, da je Joua njih u Poinak uveo, ne bi Bog nakon toga govorio o drugome danu.

9 Dakle: preostaje neki subotni poinak narodu Bojemu!

10 Zaista, tko ue u njegov poinak, poinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih.

11 Pohitimo dakle ui u taj Poinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost.

12 iva je, uistinu, Rije Boja i djelotvorna; otrija je od svakoga dvosjekla maa; prodire dotle da dijeli duu i duh, zglobove i modinu te prosuuje nakane i misli srca.

13 Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno oima Onoga komu nam je dati raun.

14 Imajui dakle velikoga Velikog sveenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Bojega – vrsto se drimo vjere.

15 Ta nemamo takva Velikog sveenika koji ne bi mogao biti supatnik u naim slabostima, nego poput nas iskuavana svime, osim grijehom.

16 Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosre i milost naemo za pomo u pravi as!

Continuar Lendo