Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 2

1 Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono to usmo da ne bismo promaili.

2 Jer ako je rije po anelima izreena bila vrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plau,

3 kako li emo mi umai ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je poeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili sluatelji,

4 a suposvjedoio Bog znamenjima i udesima, najrazliitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.

5 Nije doista anelima podloio budui svijet o kojem govorimo.

6 Netko negdje posvjedoi: to je ovjek da ga se spominje, sin ovjeji te ga pohaa.

7 Ti ga tek za malo uini manjim od anela, slavom i asti njega ovjena,

8 njemu pod noge sve podloi. Kad mu, doista, sve podloi, nita ne ostavi to mu ne bi bilo podloeno. Sad jo ne vidimo da mu je sve podloeno,

9 ali Njega, za malo manjeg od anela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i asti ovjenana da milou Bojom bude svakome na korist to je on smrt okusio.

10 Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savrenstva dovede Poetnika njihova spasenja.

11 Ta i Posvetitelj i posveeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braom,

12 kad veli: Brai u svojoj navijetat ime tvoje, hvalit u te usred zbora.

13 I jo: Ja u se u njega uzdati, i jo: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.

14 Pa budui da djeca imaju zajedniku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smru obeskrijepi onoga koji imae mo smrti, to jest avla,

15 pa oslobodi one koji – od straha pred smru – kroza sav ivot bijahu podloni ropstvu.

16 Ta ne zauzima se dato za anele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.

17 Stoga je trebalo da u svemu postane brai slian, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki sveenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.

18 Doista, u emu je iskuan trpio, moe iskuavanima pomoi.

Continuar Lendo