Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 11

1 A vjera je ve neko imanje onoga emu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

2 Zbog nje stari primie svjedoanstvo.

3 Vjerom spoznajemo da su svjetovi ureeni rijeju Bojom tako te ovo vidljivo ne posta od neega pojavnoga.

4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju rtvu nego Kain. Po njoj primi svjedoanstvo da je pravedan – Bog nad njegovim darovima posvjedoi – po njoj i mrtav jo govori.

5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te ieznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedoanstvo da omilje Bogu.

6 A bez vjere nemogue je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga trae.

7 Vjerom Noa, upuen u ono to jo ne bijae vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade batinikom vjernike pravednosti.

8 Vjerom pozvan, Abraham poslua i zaputi se u kraj koji je imao primiti u batinu, zaputi se ne znajui kamo ide.

9 Vjerom se kao pridolica naseli u obeanoj zemlji kao u tuini, prebivajui pod atorima s Izakom i Jakovom, subatinicima istog obeanja,

10 jer iekivae onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.

11 Vjerom i Sara unato svojoj dobi zadobi mo da zane jer vjernim smatrae Onoga koji joj dade obeanje.

12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnotvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obeanja, ve su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavi da su stranci i pridolice na zemlji.

14 Doista, koji tako govore, jasno oituju da domovinu trae.

15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izili, imali bi jo prilike vratiti se u nju.

16 Ali sada oni eznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

17 Vjerom Abraham, kuan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivae on koji je primio obeanje,

18 kome bi reeno: Po Izaku e ti se nazivati potomstvo! –

19 uvjeren da Bog moe i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

20 Vjerom ba u pogledu budunosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.

21 Vjerom Jakov, umirui, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega tapa.

22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.

23 Vjerom su Mojsija netom roena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidjee da je djetece lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.

24 Vjerom Mojsije, ve odrastao, odbi zvati se sinom keri faraonove.

25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Bojim narodom, nego se asovito okoristiti grijehom.

26 Veim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plau.

27 Vjerom napusti Egipat, ne bojei se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.

28 Vjerom je obavio pashu i kropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.

29 Vjerom prooe Crvenim morem kao po suhu, to i Egipani pokuae, ali se potopie.

30 Vjerom zidine jerihonske padoe nakon sedmodnevnoga ophoda.

31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.

32 I to jo da kaem? Ta ponestat e mi vremena, ponem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,

33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obeano, zaepili ralje lavovima,

34 pogasili estinu ognja, umakli otrici maa, oporavili se od slabosti, ojaali u boju, odbili navale tuinaca.

35 ene su po uskrsnuu ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatie osloboenja da bi ih zapalo bolje uskrsnue.

36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bieve, pa i okove i tamnicu.

37 Kamenovani su, piljeni, poubijani otricom maa, potucali se u runima, u kozjim kousima, u oskudici, potlaeni, zlostavljani –

38 svijet ih ne bijae dostojan – vrludali po pustinjama, gorama, peinama i pukotinama zemaljskim.

39 I svi oni po vjeri, istina, primie svjedoanstvo, ali ne zadobie obeano

40 jer Bog je za nas predvidio neto bolje da oni bez nas ne dou do savrenstva.

Continuar Lendo