Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 9

1 I onaj prvi je, svakako, imao bogotovne uredbe i Svetinju, ali ovosvjetsku.

2 ator je uistinu bio ureen: prvi, u kojem bijae svijenjak, stol i prinos kruhova, a zove se Svetinja;

3 iza druge pak zavjese bio je ator zvan Svetinja nad svetinjama –

4 u njoj zlatni kadionik i Koveg saveza, sav optoen zlatom, a u njemu zlatna posuda s manom i tap Aronov, koji je ono procvao, i ploe Saveza;

5 povrh njega pak kerubi Slave to osjenjuju Pomirilite. O tom ne treba sada potanko govoriti.

6 Poto je to tako ureeno, u prvi ator stalno ulaze sveenici obavljati bogosluje,

7 a u drugi jednom godinje samo veliki sveenik, i to ne bez krvi koju prinosi za sebe i za nepanje naroda.

8 Time Duh Sveti oituje da jo nije otkriven put u Svetinju dok jo postoji prvi ator.

9 To je slika za sadanje vrijeme: prinose se darovi i rtve koje ne mogu u savjesti usavriti bogoslunika –

10 sve same na iima i piima i raznim pranjima utemeljene tjelesne uredbe, nametnute do asa ispravka.

11 Krist se pak pojavi kao Veliki sveenik buduih dobara pa po veem i savrenijem atoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja –

12 i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj ue jednom zauvijek u Svetinju i nae vjeno otkupljenje.

13 Doista, ako ve pokropljena krv jaraca i bikova i pepeo juniin posveuje oneiene, daje tjelesnu istou,

14 koliko e vie krv Krista – koji po Duhu vjenom samoga sebe bez mane prinese Bogu – oistiti savjest nau od mrtvih djela, na slubu Bogu ivomu!

15 A radi ovoga je Posrednik novoga Saveza: da po smrti za otkupljenje prekraja iz starog Saveza pozvani zadobiju obeanu vjenu batinu.

16 Jer gdje je posrijedi savez-oporuka, potrebno je dokazati smrt oporuitelja.

17 Oporuka je doista valjana tek nakon smrti: nikad ne vrijedi dok oporuitelj ivi.

18 Stoga ni onaj prvi Savez nije bez krvi ustanovljen.

19 Poto je svemu narodu priopio svaku zapovijed zakonsku, uze Mojsije krv junaca i jaraca s vodom i grimiznom vunom i izopom te samu Knjigu i sav narod pokropi

20 govorei: Ovo je krv Saveza koji vam odredi Bog;

21 a onda krvlju slino pokropi i ator i sve bogosluno posue.

22 I gotovo se sve po zakonu isti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oprotenja.

23 Ako se dakle time iste slike onoga to je na nebu, potrebno je da se samo to nebesko isti rtvama od tih uspjenijima.

24 Krist doista ne ue u rukotvorenu Svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Bojim za nas.

25 Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao to veliki sveenik svake godine ulazi u Svetinju s tuom krvlju;

26 inae bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svretku vjekova, da grijeh dokine rtvom svojom.

27 I kao to je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud,

28 tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi e se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iekuju sebi na spasenje.

Continuar Lendo