Connect with us

Bíblia CROAT

Hebreus 10

1 Budui da Zakon ima tek sjenu buduih dobara, a ne sam lik zbiljnosti, on uistinu rtvama koje se – iz godine u godinu iste – neprestano prinose ne moe nikada usavriti one to pristupaju.

2 Ta ne bi li se prestale prinositi kad bogoslunici, jednom oieni, ne bi vie imali nikakve svijesti grijeha?

3 Ali po njima se iz godine u godinu podsjea na grijehe.

4 Jer krv bikova i jaraca nikako ne moe odnijeti grijeha.

5 Zato On ulazei u svijet veli: rtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;

6 paljenice i okajnice ne sviaju ti se.

7 Tada rekoh: "Evo dolazim!" U svitku knjige pie za mene: "Vriti, Boe, volju tvoju!"

8 Poto gore ree: rtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviaju,

9 veli zatim: Evo dolazim vriti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo.

10 U toj smo volji posveeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

11 I svaki je sveenik dan za danom u bogosluju te uestalo prinosi iste rtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha.

12 A ovaj, poto je prinio jednu jedincatu rtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu

13 ekajui otad dok se neprijatelji ne podloe za podnoje nogama njegovim.

14 Jednim uistinu prinosom zasvagda usavri posveene.

15 A to nam svjedoi i Duh Sveti. Poto je doista rekao:

16 "Ovo je Savez kojim u se svezati s njima nakon ovih dana", Gospodin govori: "Zakone u svoje staviti u njihova srca i upisati ih u duu njihovu.

17 I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neu vie spominjati."

18 A gdje su grijesi oproteni, nema vie prinosa za njih.

19 Imamo dakle, brao, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj –

20 put nov i iv to nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo;

21 imamo i Velikog sveenika nad kuom Bojom.

22 Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca kropljenjem oienih od zle savjesti i tijela oprana istom vodom.

23 uvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran Onaj koji dade obeanje.

24 I pazimo jedni na druge da se potiemo na ljubav i dobra djela

25 te ne proputamo svojih sastanaka, kako je u nekih obiaj, nego se hrabrimo, to vie to vie vidite da se blii Dan.

26 Jer ako svojevoljno grijeimo poto primismo spoznanje istine, nema vie rtve za grijehe,

27 nego strano isekivanje suda i bijesa ognja to e prodrijeti protivnike.

28 Je li tko prekrio Zakon Mojsijev, bez milosra biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka.

29 Zamislite koliko li e goru kaznu zavrijediti tko Sina Bojega pogazi, i neistom smatra krv Saveza kojom je posveen, i Duha milosti pogrdi?

30 Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja u je vratiti; i jo: Sudit e Gospodin svome puku.

31 Strano je upasti u ruke Boga ivoga.

32 A spomenite se onih prvih dana kada ste, tek prosvijetljeni, izdrali veliku patniku borbu:

33 ovamo javno izvrgnuti porugama i nevoljama, onamo postavi zajedniari onih s kojima se tako postupalo.

34 I doista, sa sunjevima ste suosjeali i s radou prihvatili otimanje dobara znajui da imate bolji, trajan posjed.

35 Ne gubite dakle pouzdanja! Pripada mu velika plaa!

36 Postojanosti vam uistinu treba da biste vrei volju Boju zadobili obeano.

37 Jer jo malo, sasvim malo, i Onaj koji dolazi doi e i nee zakasniti

38 A pravednik e moj od vjere ivjeti, ako li pak otpadne, ne mili se on dui mojoj.

39 A mi nismo od onih koji otpadaju, sebi na propast, nego od onih koji vjeruju na spas due.

Continuar Lendo