Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Hebreus 2

1 За това, ние сме длъжни да внимаваме повече на това което сме чули, да го не изгубим некога.

2 Защото, ако че реченото от ангелите слово стана твърдо, и всеко престъпление и непослушание получи праведна заплата,

3 то ние как щем избегна ако оставим в нерадение едно толкоз големо спасение? което, като начна да се говори от Господа, потвърди се нам чрез тези които беха го чули;

4 като свидетелствуваше наедно и Бог със знамения и чудеса, и с различни сили, и с раздавания на Духа Светаго, по волята си.

5 Защото не покори на ангелите бъдещата вселенна за която говорим;

6 но свидетелствува некой негде си и рече: «Що е человек, та го помниш или син человечески, та го посещаваш?

7 Направил си го малко нещо по-долен от ангелите: със слава и почест си го венчал, и поставил си го над делата на твоите ръце:

8 всичко си покорил под нозете му.» А когато му покори всичко, не остави нищо непокорено нему; но сега не виждаме още да е всичко покорено нему.

9 А видим Исуса, който е направен малко нещо по-долен от ангелите, че за постраждането на смъртта е венчан със слава и чест, да би с Божията благодат вкусил смърт за всекиго человека.

10 Защото подобаваше на тогоз зарад когото е всичко, и чрез когото е всичко станало, като привожда в слава много синове, чрез страданията да направи съвършен началника на техното спасение.

11 Понеже и освещаващият и освещаемите всички са от едного; за която причина не се срамува да ги нарича братя,

12 защото казва: «Ще възвестя името ти на моите братя: всред църквата ще ти възпея славословие;»

13 и пак: «Аз ще имам надеждата си на него;» и пак: «Ето аз и децата които ми е дал Бог.»

14 И тъй, понеже децата участвуват в плът и кръв, и той такожде взе участие в истото за да унищожи чрез смъртта тогози който има държавата на смъртта, сиреч дявола,

15 и да избави тези които поради страха на смъртта през всичкия си живот беха подчинени на робство.

16 Защото известно че не прие да помага на ангелите, но прие да помага на семето Авраамово.

17 За това, требваше да се уподоби по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение КЪ Бога, за да направи умилостивение за греховете на народа.

18 Понеже в това което пострада и сам изкушен биде може и на искушаемите да помогне.

Continuar Lendo