Connect with us

Bíblia BULCARIGRADNT

Hebreus 1

1 Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на нашите отци чрез пророците,

2 в тези последните дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и света направи;

3 който, като е сияние на неговата слава, и образ на неговото същество, и държи всичко със словото на своята си сила, от как направи чрез себе си очищение на греховете ни седна отдесно на величието на високо,

4 и стана толкоз по-горен от ангелите колкото по-славно над тех име наследова.

5 Защото кому от ангелите рече некога: «Ти си мой Син, аз днес те родих;» и пак: «Аз ще му бъда Отец, и той ще ми бъде Син»?

6 А когато пак въвожда Първороднаго във вселенната казва: «И да му се поклонят всичките ангели Божии.»

7 И за ангелите казва: «Който прави ангелите си духове и слугите си пламик огнен.

8 А за Сина казва: «Твоят престол е, Боже, във век века: скиптърът на твоето царство е скиптър на правдата;

9 възлюбил си правдина, и възненавидел си беззаконие; за това те помаза, Боже, твоят Бог с елей на радост повече от твоите съучастници;»

10 и пак: «В начале ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце са небесата:

11 те ще погинат, а ти пребиваваш; и всичките като дреха ще овехтеят,

12 и като одежда ще ги свиеш, и ще се изменят; а ти си все истий, и твоите години нема да се свършат.»

13 И кому от ангелите е рекъл некога: «Седни отдесно ми докле положа враговете ти подножие на нозете ти»?

14 Не са ли те всички служебни духове, проваждаеми да слугуват на тези които ще наследват спасение?

Continuar Lendo