Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 21

1 Nakon tih dogaaja dogodilo se ovo: Nabot Jizreelac imao vinograd kraj palae Ahaba, kralja samarijskog,

2 i Ahab ovako ree Nabotu: "Ustupi mi svoj vinograd da mi bude za povrtnjak jer je blizu moje kue. Ja u ti dati za nj bolji vinograd, ili, ako to eli, dat u ti novca koliko vrijedi."

3 Ali Nabot ree Ahabu: "Jahve me sauvao od toga da ti ustupim batinu svojih otaca!"

4 Ahab se vrati kui mrk i ljutit zbog rijei koju mu je Nabot Jizreelac rekao: "Ne dam ti batine svojih otaca." Legao je na postelju i okrenuo lice i nije htio okusiti hrane.

5 Doe mu njegova ena Izebela i ree: "Zato si zlovoljan i ne mari za hranu?"

6 On joj odgovori: "Govorio sam Nabotu Jizreelcu i rekao mu: 'Ustupi mi svoj vinograd za novac, ili, ako ti je drae, dat u ti drugi vinograd za taj.' Ali mi je on rekao: 'Ne dam ti svoga vinograda.'"

7 Tada mu ena Izebela ree: "Jesi li ti onaj koji kraljuje nad Izraelom! Ustani i jedi i budi dobre volje. Ja u ti pribaviti vinograd Nabota Jizreelca."

8 I napisa ona pisma u ime Ahabovo i zapeati ih kraljevskim peatom. Pisma je poslala starjeinama i glavarima Nabotovim sugraanima.

9 U tim je pismima napisala: "Proglasite post i postavite Nabota na elo naroda.

10 Postavite prema njemu dva nitkova koji e ga optuiti: 'Proklinjao si Boga i kralja!' Tada ga izvedite i kamenujte ga da pogine."

11 I uinie ljudi Nabotova grada, starjeine i glavari, kako im je Izebela zapovjedila i kako je pisalo u pismima koja im je uputila.

12 Proglasie post i Nabota postavie na elo naroda.

13 Tada dooe dva nitkova, sjedoe mu nasuprot i optuie Nabota pred narodom: "Nabot je proklinjao Boga i kralja." I tako izvedoe Nabota izvan grada, zasue ga kamenjem i on pogibe.

14 Zatim poruie Izebeli: "Nabot je kamenovan i umro je."

15 Poto je Izebela ula da je Nabot kamenovan i da je umro, ree Ahabu: "Ustani i zaposjedni vinograd to ti ga Nabot Jizreelac ne htjede ustupiti za novac. Nabot vie nije iv, on je mrtav."

16 Kada je Ahab doznao da je Nabot mrtav, ustade i sie u vinograd Nabota Jizreelca da ga zaposjedne.

17 Tada bi upuena rije Jahvina Iliji Tibijcu:

18 "Ustani i sii u Samariju, u susret Ahabu, kralju izraelskom. Eno ga u vinogradu Nabotovu u koji je siao da ga zaposjedne.

19 Reci mu: 'Ovako veli Jahve: Umorio si, oteo si! Zato ovako veli Jahve: Na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, lizat e psi i tvoju.'"

20 Ahab ree Iliji: "Nae li me, neprijatelju moj?" Ilija odgovori: "Naoh te, jer si se prodao da ini to je zlo u oima Jahvinim.

21 Evo, tek to nisam navukao na te nesreu. Pomest u tvoje potomstvo, istrijebiti Ahabu sve to mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu.

22 Uinit u s tvojom kuom kao s kuom Jeroboama, sina Nebatova, i s kuom Bae, sina Ahijina, jer si me rasrdio i naveo Izraela na grijeh.

23 I nad Izebelom ree Jahve: psi e prodrijeti Izebelu na Jizreelskom polju.

24 Tko od obitelji Ahabove umre u gradu, psi e ga izjesti, a tko umre u polju, pojest e ga ptice nebeske."

25 Doista, nitko se nije prodao tako kao Ahab da ini to je zlo u oima Jahvinim, jer ga je zavodila njegova ena Izebela.

26 inio je vrlo odvratna djela: iao je za idolima ba kao to su inili Amorejci, koje je Jahve protjerao ispred Izraelaca.

27 Kad je Ahab uo te rijei, razdrije svoje haljine i stavi kostrijet na tijelo; i postio je, u kostrijeti je spavao i naokolo iao tiho jecajui.

28 Tada doe rije Jahvina Iliji Tibijcu:

29 "Jesi li vidio kako se Ahab preda mnom ponizio? Budui da se tako ponizio preda mnom, neu zla pustiti za njegova ivota; u vrijeme njegova sina pustit u zlo na kuu njegovu." <p>

Continuar Lendo