Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 1

1 Kralj David bijae ostario i odmakao u godinama; premda su ga pokrivali mnogim pokrivaima, nije se mogao ugrijati.

2 Tada mu rekoe njegove sluge: "Trebalo bi potraiti za gospodara mladu djevojku koja bi dvorila kralja i sluila mu: kad bude spavala na njegovu krilu, to e ugrijati kralja gospodara."

3 Potraie, dakle, lijepu djevojku po svoj zemlji izraelskoj; i naoe Abiagu unamku te je dovedoe kralju.

4 Djevojka je bila izvanredno lijepa; njegovala je kralja i sluila mu, ali je on ne upozna.

5 Uto se Adonija, sin Hagitin, pooholi i pomisli: "Ja u biti kralj!" Zato nabavi sebi kola i konjanika i pedeset ljudi koji su ili pred njim.

6 Njegov ga otac za svoga ivota nikad nije ukorio niti ga kad upitao: "Zato tako ini?" Bio je, osim toga, stasit i lijep, a mati ga rodila poslije Abaloma.

7 On se dogovarao s Joabom, sinom Sarvijinim, i sa sveenikom Ebjatarom, pa se obojica prikljuie Adoniji.

8 Ali sveenik Sadok i Jojadin sin Benaja, prorok Natan, imej i Rei i junaci Davidovi ne pristadoe uz Adoniju.

9 Jednom nakla Adonija ovaca, volova i tovljene teladi za rtvu kod Zoheledskog kamena, blizu izvora Rogela, te pozva svu svoju brau, sinove kraljeve, i sve Judejce u kraljevoj slubi;

10 ali ne pozva proroka Natana, ni Benaje, ni ostalih junaka, a ni svoga brata Salomona.

11 Tada ree Natan Bat-ebi, majci Salomonovoj: "Zar nisi ula da je Adonija, sin Hagitin, postao kraljem, a da David, na gospodar, o tome i ne zna?

12 Doi da te savjetujem kako bi mogla spasiti ivot svoj i svoga sina Salomona.

13 Hajde, otii kralju Davidu i reci mu: 'Zar se nisi ti, gospodaru moj kralju, zakleo svojoj slubenici govorei: Tvoj sin Salomon kraljevat e poslije mene, i on e sjediti na mome prijestolju! Kako sada Adonija posta kraljem?'

14 I dok ti bude ondje i razgovorala se s kraljem, doi u ja za tobom i potvrditi tvoje rijei."

15 Bat-eba ode kralju u odaje – a on je bio vrlo star i Abiaga unamka sluila mu.

16 Pokloni mu se Bat-eba i pade niice pred kraljem, a kralj upita: "to eli?"

17 Ona mu odgovori: "Gospodaru, ti si se zakleo slubenici svojoj Jahvom, Bogom svojim: 'Tvoj sin Salomon kraljevat e poslije mene, on e sjesti na moje prijestolje.'

18 A sada je, evo, Adonija postao kraljem, a ti, kralju, gospodaru moj, nita o tome i ne zna!

19 Naklao je on mnogo volova, tovljene teladi i ovaca za rtvu i pozvao je sve sinove kraljeve, sveenika Ebjatara i vojskovou Joaba, ali slugu tvoga Salomona nije pozvao.

20 U tebe su sada, gospodaru moj i kralju, uprte oi svega Izraela da mu ti objavi tko e te naslijediti na tvome prijestolju, kralju, gospodaru moj.

21 Inae, im poine kralj, gospodar moj, kraj svojih otaca, ja i moj sin Salomon bit emo krivci."

22 Dok je ona jo govorila s kraljem, doe prorok Natan.

23 Javie kralju: "Ovdje je prorok Natan." On ue kralju i pade niice pred njim.

24 Natan ree: "Gospodaru moj i kralju, jesi li ti odredio: 'Adonija e kraljevati poslije mene i sjedit e na mome prijestolju?'

25 Jer evo danas je siao i naklao volova, ugojene teladi i ovaca za rtvu i pozvao je sve sinove kraljeve, vojskovoe i sveenika Ebjatara; eno ih gdje jedu i piju s njim i kliu: 'ivio kralj Adonija!'

26 Ali mene, tvoga slugu, sveenika Sadoka, a ni Benaju, sina Jojadina, ni tvoga slugu Salomona nije pozvao.

27 Zar se to dogodilo s voljom gospodara moga kralja, a da nisi obavijestio svoga vjernog sluge tko e biti nasljednik na prijestolju gospodara moga kralja?" <p>

28 Tada progovori David i ree: "Pozovite mi Bat-ebu!" Ona doe kralju i stupi preda nj.

29 Kralj se tada zakle: "Tako mi Jahve ivoga koji me izbavio iz svih nevolja!

30 Danas u ti ispuniti kako sam ti se zakleo Jahvom, Bogom Izraelovim: tvoj e sin Salomon kraljevati poslije mene, on e sjediti na mome prijestolju!"

31 Nato se nakloni Bat-eba licem do zemlje, pokloni se pred kraljem i ree: "Neka vjeno ivi gospodar moj kralj David!"

32 A kralj David ree: "Pozovite mi sveenika Sadoka, proroka Natana i Benaju, sina Jojadina." I dooe oni pred kralja,

33 a on im ree: "Uzmite sluge svoga gospodara sa sobom, posadite moga sina Salomona na moju mazgu i odvedite ga do Gihona.

34 Ondje neka ga sveenik Sadok i prorok Natan pomau za kralja nad Izraelom. Zatrubite tada i obznanite: 'ivio kralj Salomon!'

35 Zatim se uspnite amo s njim i neka ue i sjedne na moje prijestolje i neka kraljuje mjesto mene, jer moja je volja: on neka bude glava nad Izraelom i nad Judom."

36 Benaja, sin Jojadin, ree kralju: "Amen – tako neka bude! To je i rije Jahve, Gospodara kraljeva!

37 Kao to je Jahve bio s mojim gospodarem kraljem, tako neka bude i sa Salomonom! Neka uzvisi prijestolje njegovo jo vie nego prijestolje kralja Davida, gospodara moga!"

38 Sveenik Sadok, prorok Natan, Jojadin sin Benaja, Kereani i Peleani sioe i posadie Salomona na kraljevu mazgu i odvedoe ga na Gihon.

39 Sveenik Sadok donese iz atora rog s uljem i pomaza Salomona. Tada odjeknue trube i sav narod povika: "ivio kralj Salomon!"

40 I sav narod poe za njim gore i svirae puk u svirale i klicae tako da se sva zemlja tresla.

41 uo to Adonija i svi njegovi uzvanici. Ba su bili pri kraju gozbe. I Joab je uo trube pa upita: "emu ta buka u gradu?"

42 Dok je on jo govorio, stie Jonatan, sin sveenika Ebjatara, i Adonija mu ree: "Ti si valjan ovjek, zacijelo nosi dobru vijest!"

43 Jonatan odgovori: "Jest, na gospodar, kralj David, uinio je Salomona kraljem!

44 Kralj je poslao s njim sveenika Sadoka, proroka Natana i Jojadina sina Benaju, i Kereane i Peleane. Oni ga posadie na kraljevu mazgu,

45 i sveenik Sadok i prorok Natan pomazae ga na Gihonu za kralja. Zatim su sili radosno kliui, i sav je grad uzavreo; to je buka koju ste uli.

46 Jo vie: Salomon je ve sjeo na kraljevsko prijestolje

47 i dole su sluge kraljeve estitati naem gospodaru kralju Davidu govorei: 'Neka Bog tvoj proslavi ime Salomonovo vie od imena tvoga i prijestolje njegovo uzvisi vie od tvoga.' Kralj se tada poklonio na svojoj postelji

48 i ovako rekao: 'Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji mi dade danas da mogu vidjeti svojim oima jednoga od mojih kako sjedi na mome prijestolju.'"

49 Svi uzvanici Adonijini, uplaeni, ustadoe od stola i razioe se svaki svojim putem.

50 Adonija pak, u strahu od Salomona, usta i ode te se uhvati za rogove rtvenika.

51 Javie Salomonu: "Gle, Adonija se uplaio kralja Salomona i eno se dri za rogove rtvenika govorei: 'Neka mi se danas kralj Salomon zakune da nee sluge svoga maem pogubiti.'"

52 Salomon ree nato: "Ako se pokae potenim ovjekom, nee mu ni vlas s glave pasti na zemlju; a nae li se u zlu, poginut e."

53 Tada zapovjedi Salomon da ga odmaknu od rtvenika; on doe i pade niice pred Salomonom, koji mu ree: "Poi svome domu!"

Continuar Lendo