Connect with us

Bíblia CROAT

1 Reis 11

1 Kralj je Salomon – uz ker faraonovu – volio mnoge ene tuinke: Moapke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetitkinje,

2 od svih naroda za koje je Jahve rekao Izraelcima: "Neete odlaziti k njima i oni nee dolaziti k vama; oni e zacijelo okrenuti vaa srca svojim bogovima." Njima se priklonio Salomon svojom ljubavlju.

3 Imao je sedam stotina kneevskih ena i tri stotine inoa. Njegove su ene zavodile njegovo srce.

4 I kada je Salomon ostario, njegove su mu ene okrenule srce prema drugim bogovima, i srce njegovo nije vie potpuno pripadalo Jahvi kao to je pripadalo srce njegova oca Davida.

5 Salomon je iao za Atartom, boginjom Sidonaca, i Milkomom, sramotom Amonaca.

6 inio je ono to ne bijae pravo u oima Jahvinim i nije se sasvim pokoravao Jahvi kao to se pokoravao njegov otac David.

7 Tako sagradi Salomon uzviicu Kemou, sramoti Moaba, na gori istono od Jeruzalema, i Milkomu, sramoti Amonaca.

8 To uini za sve svoje ene tuinke, koje su prinosile kad i rtve svojim bogovima.

9 Jahve se razgnjevi na Salomona jer je okrenuo srce svoje od Jahve, Boga Izraelova, koji mu se bio dvaput javio

10 i koji mu je ba tada zabranio tovati druge bogove, ali on nije odrao te zapovijedi.

11 Tada Jahve ree Salomonu: "Kada je tako s tobom te ne dri moga Saveza i naredaba koje sam ti dao, ja u sigurno oduzeti od tebe kraljevstvo i dat u ga jednom od tvojih slugu.

12 Ali neu to uiniti za tvoga ivota, zbog oca tvojega Davida; uzet u ga iz ruke tvoga sina.

13 Ipak neu od njega uzeti svega kraljevstva: ostavit u jedno pleme tvome sinu, zbog sluge mojega Davida, zbog Jeruzalema koji izabrah."

14 Tada die Jahve protivnika Salomonu: Edomca Hadada, iz kraljevske kue Edomaca.

15 Jer kada je David tukao Edomce i kad je Joab, vojskovoa, otiao da pokopa ubijene i dao pogubiti sve mukarce u Edomu –

16 Joab i sav Izrael ostadoe ondje est mjeseci dok nisu istrijebili sve mukarce u Edomu –

17 Hadad je utekao u Egipat s Edomcima koji bijahu u slubi njegova oca. Hadad je bio tada mladi djeak.

18 Otili su iz Midjana i stigli u Paran. Poveli su sa sobom ljude iz Parana i otili u Egipat pred faraona, kralja Egipta, koji mu dade kuu, odredi mu hranu i dodijeli zemlje.

19 Hadad je stekao veliku milost u faraona, koji mu dade sestru svoje ene, sestru velike kneginje Tafnese.

20 Sestra Tafnesina rodi mu sina Genubata, koga Tafnesa odgoji u kraljevskoj palai, i Genubat je ostao u palai meu faraonovom djecom.

21 Kada je Hadad doznao u Egiptu da je David poinuo kod svojih otaca i da je vojskovoa Joab umro, ree faraonu: "Dopusti mi da odem u svoju zemlju!"

22 Faraon mu ree: "to ti nedostaje u mene te eli poi u svoju zemlju?" A on mu odgovori: "Nita, ali me pusti da odem!" [25b] To je bilo zlo to ga je uinio Hadad: mrzio je Izraela i vladao je Edomom.

23 Bog je protiv Salomona podigao protivnika mu Rezona, sina Elijadova, koji je pobjegao od svoga gospodara Hadadezera, kralja sopskoga;

24 Rezon je skupio ljude oko sebe i postao im etovoa kada ih David ubijae. Rezon zauze Damask, ondje se nastani i zavlada Damaskom.

25 [25a] On je bio protivnik Izraelov za ivota Salomonova.

26 Jeroboam bijae sin Efraanina Nebata, iz Sareda, a majka mu bijae udovica imenom Serva. On je bio u slubi Salomonovoj i podigao je ruku protiv kralja.

27 Evo razloga njegove pobune. Salomon je gradio Milo da zatrpa kosinu u gradu Davida, oca svoga.

28 Taj Jeroboam bijae valjan ovjek; Salomon opazi kako se mladi ovjek prihvaa posla i postavi ga nad svom rabotom kue Josipove.

29 Tada se dogodi te Jeroboam ode iz Jeruzalema, i na putu ga susrete prorok Ahija iz ila, ogrnut novim platem; bijahu sami njih dvojica u polju.

30 Ahija uze novi plat koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada.

31 I ree Jeroboamu: "Uzmi sebi deset komada, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: 'Evo u istrgnuti kraljevstvo iz ruke Salomonove i dat u tebi deset plemena.

32 On e imati jedno pleme, zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema, grada koji sam izabrao izmeu svih plemena Izraelovih.

33 To je zato to me ostavio i poklonio se Atarti, boginji Sidonaca, Kemou, bogu moapskom, i Milkomu, bogu Amonaca, i ne hodi vie mojim putovima; ne ini to je pravo u mojim oima, niti izvrava moje zakone i naredbe kao to je inio njegov otac David.

34 Ali mu neu iz ruke uzeti sve kraljevstvo, jer sam ga postavio knezom za sveg njegova ivota, zbog sluge svoga Davida, koga sam izabrao i koji je drao moje zapovijedi i moje zakone.

35 Ali u uzeti kraljevstvo iz ruke njegova sina i tebi u ga dati, to jest deset plemena.

36 A njegovu u sinu ostaviti jedno pleme da moj sluga David ima uvijek svjetiljku preda mnom u Jeruzalemu, gradu koji sam izabrao sebi da u njemu stoluje Ime moje.

37 Tebe u uzeti da kraljuje nad svim to bude elio i da bude kralj nad Izraelom.

38 Ako bude posluao sve to ti zapovjedim i stupao bude putovima mojim te inio to je pravedno u oima mojim drei moje zakone i zapovijedi moje, kako je to inio moj sluga David, tada u ja biti s tobom i sagradit u ti trajan dom, kao to sam sagradio Davidu, i dat u ti Izraela.

39 Ponizit u potomke Davidove; ali ne zauvijek.'"

40 Salomon je zato traio da ubije Jeroboama, ali on pobjee u Egipat k iaku i ostade u Egiptu do smrti Salomonove.

41 Ostala povijest Salomonova, sve to je uinio i njegova mudrost, zar nije zapisana u knjizi Povijesti Salomonove?

42 A kraljevae Salomon u Jeruzalemu nad svim Izraelom etrdeset godina.

43 Onda poinu Salomon kod otaca svojih i bi sahranjen u Davidovu gradu, a njegov sin Roboam zakralji se namjesto njega.

Continuar Lendo