Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 16

1 И ГОСПОД говори на Мойсей след смъртта на двамата сина на Аарон, когато пристъпиха с чужд огън пред ГОСПОДА и умряха.

2 ГОСПОД каза на Мойсей: Кажи на брат си Аарон да не влиза по всяко време в светилището, което е зад завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега, за да не умре; защото Аз ще се явявам в облака върху умилостивилището.

3 Ето как да влиза Аарон в светилището: с млад юнец в жертва за грях и овен за всеизгаряне.

4 Да се облече в свят ленен хитон, да има ленени гащи на тялото си, да се опаше с ленен пояс и да носи ленена митра на главата си; това са свети одежди. Да изкъпе тялото си във вода и да се облече с тях.

5 И да вземе от обществото на израилевите синове два козела в жертва за грях и един овен за всеизгаряне.

6 И Аарон да приведе юнеца на жертвата за грях, която е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.

7 Да вземе и двата козела и да ги представи пред ГОСПОДА при входа на шатъра за срещане.

8 И Аарон да хвърли жребий за двата козела — един жребий за ГОСПОДА и един жребий за освобождение.

9 И Аарон да приведе козела, на който е паднал жребият за ГОСПОДА, и да го принесе в жертва за грях.

10 А козела, на който е паднал жребият за освобождение, да се представи жив пред ГОСПОДА, за да се извърши с него умилостивение и да го изпрати за освобождение в пустинята.

11 После Аарон да приведе юнеца на жертвата за грях, която е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си, като заколи юнеца на жертвата за грях, който е за него.

12 След това да вземе кадилница, пълна с разгорени въглени от олтара, който е пред ГОСПОДА, и двете си шепи пълни със ситно счукан благоуханен тамян и да го внесе зад завесата.

13 И да сложи тамяна на огъня пред ГОСПОДА, за да покрие облакът от тамяна умилостивилището, което е върху свидетелството, за да не умре.

14 И да вземе от кръвта на юнеца и с пръста си да поръси отпред умилостивилището към изток; и пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.

15 И да заколи козела на жертвата за грях, която е за народа, и да внесе кръвта му зад завесата, и да направи с кръвта му, както направи с кръвта на юнеца, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището.

16 И да направи умилостивение за светилището заради нечистотите на израилевите синове и заради престъпленията им във всичките им грехове. Също така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им сред нечистотите им.

17 И никой да не се намира в шатъра за срещане, когато той влиза, за да извърши умилостивение в светилището, докато излезе. Така да направи умилостивение за себе си, за дома си и за цялото събрание на Израил.

18 После да излезе при олтара, който е пред ГОСПОДА, и да направи умилостивение за него. Да вземе от кръвта на юнеца и от кръвта на козела и да я сложи наоколо по роговете на олтара,

19 и седем пъти да поръси върху него с пръста си от кръвта, и да го очисти и да го освети от нечистотите на израилевите синове.

20 А когато завърши умилостивението за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, да приведе живия козел.

21 И Аарон да положи двете си ръце на главата на живия козел и да изповяда над него всичките беззакония на израилевите синове и всичките им престъпления във всичките им грехове, и да ги възложи на главата на козела. И да го изпрати в пустинята чрез определен човек,

22 за да понесе козелът на себе си всичките им беззакония в пуста земя; и да го прогони в пустинята.

23 И Аарон да влезе в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е влязъл в светилището, и да ги остави там.

24 И да изкъпе тялото си във вода на свято място и да облече одеждите си. И да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на народа, и да направи умилостивение за себе си и за народа.

25 А тлъстината на жертвата за грях да изгори на олтара.

26 А онзи, който откара козела за освобождение, да изпере дрехите си и да изкъпе тялото си във вода, и след това да влезе в стана.

27 А юнеца на жертвата за грях и козела на жертвата за грях, чиято кръв е била внесена, за да се извърши умилостивение в светилището, да се изнесат вън от стана и кожата им, месото им и изпражненията им да се изгорят в огън.

28 А онзи, който ги изгори, да изпере дрехите си и да изкъпе тялото си с вода, и след това да влезе в стана.

29 Това да ви бъде вечна наредба: в седмия месец, на десетия ден от месеца да смирите душите си и да не вършите никаква работа — нито местен жител, нито пришълец, който пребивава между вас —

30 защото в този ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове и да сте чисти пред ГОСПОДА.

31 Това да ви бъде събота за почивка и да смирите душите си; това е вечна наредба.

32 Онзи свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодейства вместо баща си, да направи умилостивението. Да се облече в ленените одежди, светите одежди,

33 и да направи умилостивение за святото светилище; и за шатъра за срещане и за олтара да направи умилостивение; и за свещениците и за целия народ на обществото да направи умилостивение.

34 Това ще ви бъде за вечна наредба, веднъж в годината да правите умилостивение за израилевите синове заради всичките им грехове. И Аарон направи, както ГОСПОД заповяда на Мойсей.

Continuar Lendo