Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 21

1 И ГОСПОД каза на Мойсей: Говори на свещениците, синовете на Аарон, и им кажи: Никой от вас да не се осквернява между народа си заради мъртвец,

2 освен за кръвен роднина, който му е близък — за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си, или за брат си;

3 също и за сестра си девица, която е била при него, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни.

4 Като началник на народа си да не се оскверни, така че да стане нечист.

5 Да не бръснат главата си и да не бръснат краищата на брадите си, и да не правят нарязвания по телата си.

6 Свети да бъдат на своя Бог и да не оскверняват Името на своя Бог, защото те принасят жертвите чрез огън на ГОСПОДА, хляба на своя Бог — затова да бъдат свети.

7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, и да не вземат жена, разведена с мъжа си; защото той е свят на своя Бог.

8 И ти го имай за свят, защото той принася хляба на твоя Бог. Свят да ти бъде, защото Аз съм свят, ГОСПОД, който ви освещавам.

9 И ако дъщерята на някой свещеник се оскверни с блудство, тя осквернява баща си — с огън да се изгори.

10 И онзи, който е първосвещеник между братята си, на чиято глава се е изляло маслото за помазване и който е бил посветен, за да облича свещените одежди, да не открива главата си и да не раздира дрехите си,

11 да не влиза при някой умрял; и за баща си или за майка си да не се осквернява.

12 Да не излиза от светилището или да осквернява светилището на своя Бог; защото посвещаването чрез помазване с маслото на неговия Бог е на него. Аз съм ГОСПОД.

13 И той да вземе жена девица.

14 Вдовица или разведена, или осквернена, или блудница да не взема, а да вземе за жена девица от народа си.

15 И да не осквернява потомството си между народа си, защото Аз съм ГОСПОД, който го освещавам.

16 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

17 Говори на Аарон и му кажи: Който от твоето потомство, в поколенията им, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляб на своя Бог.

18 Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва — човек сляп или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно,

19 или човек със счупен крак или счупена ръка,

20 или гърбав, или джудже, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишеи, или със смачкани семенници.

21 Нито един човек от потомството на свещеника Аарон, който има недостатък, да не се приближава, за да принесе жертвите чрез огън на ГОСПОДА; понеже има недостатък, не бива да се приближава да принесе хляба на своя Бог.

22 Нека яде хляба на своя Бог от пресветите и от светите жертви,

23 но да не влиза до завесата и да не се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява Моите светилища; защото Аз съм ГОСПОД, който ги освещавам.

24 И така, Мойсей каза това на Аарон и на синовете му, и на всичките израилеви синове.

Continuar Lendo