Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 1

1 И ГОСПОД повика Мойсей и му говореше от шатъра за срещане, и каза:

2 Говори на израилевите синове и им кажи: Когато някой от вас принесе принос на ГОСПОДА, нека принесе принос от добитъка, от едрия или дребния добитък.

3 Ако приносът му за всеизгаряне е от едрия добитък, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за благоволение за него пред ГОСПОДА.

4 Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне и ще бъде за благоволение за него, за да извърши умилостивение за него.

5 После да заколи юнеца пред ГОСПОДА и свещениците, синовете на Аарон, да принесат кръвта и с кръвта да поръсят от всички страни олтара, който е пред входа на шатъра за срещане.

6 И да одере животното за всеизгаряне и да го разсече на късовете му.

7 А синовете на свещеника Аарон да сложат огън на олтара и да наредят дърва на огъня.

8 И свещениците, синовете на Аарон, да сложат късовете, главата и тлъстината на дървата, които са върху огъня на олтара.

9 И да измие вътрешностите му и краката му с вода и свещеникът да изгори всичките на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.

10 И ако жертвата му за всеизгаряне е от дребния добитък, от овцете или от козите, да принесе мъжко без недостатък.

11 Да го заколи пред ГОСПОДА от страната на олтара към север; и свещениците, синовете на Аарон, да поръсят с кръвта олтара от всички страни.

12 И да го насече на късовете му, с главата му и тлъстината му, а свещеникът да ги нареди на дървата, които са върху огъня на олтара.

13 И да измие вътрешностите и краката с вода и свещеникът да принесе всичко и да го изгори на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.

14 А ако жертвата му за всеизгаряне на ГОСПОДА е от птиците, тогава да принесе приноса си от гургулиците или от гълъбчетата.

15 Свещеникът да го донесе при олтара, да му извие главата и да го изго��и на олтара, а кръвта му да изцеди по стената на олтара.

16 Да изтръгне гушата му с нечистотиите й и да ги хвърли до олтара, на изток, на мястото на пепелта.

17 И да го разчекне между крилата, но без да го разделя на две. И свещеникът да го изгори върху дървата, които са върху огъня на олтара; това е всеизгаряне, жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.

Continuar Lendo