Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 15

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и на Аарон и каза:

2 Говорете на израилевите синове и им кажете: Ако някой мъж има течение от тялото си, той е нечист поради течението си.

3 Нечистотата му в течението му е тази: течението му или изтича от тялото му, или се задържа в тялото му; това е нечистотата му.

4 Всяка постелка, на която легне този, който има течението, ще бъде нечиста и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто.

5 И който се допре до постелката му, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

6 И който седне на нещо, на което е седял онзи, който има течението, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

7 И който се допре до тялото на онзи, който има течението, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

8 Ако онзи, който има течението, плюе върху чист, той да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

9 И всяко седло, на което седне онзи, който има течението, ще бъде нечисто.

10 И който се допре до каквото и да било нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта и който вдигне това нещо, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

11 И всеки, до когото се допре онзи, който има течението, без да е измил ръцете си с вода, той да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

12 И пръстеният съд, до който се допре онзи, който има течението, да се строши, а всеки дървен съд да се измие с вода.

13 А когато онзи, който има течение, се очисти от течението си, да си изброи за очистването си седем дни и да изпере дрехите си, и да изкъпе тялото си в изворна вода, и ще бъде чист.

14 И на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да дойде пред ГОСПОДА на входа на шатъра за срещане, и да ги даде на свещеника.

15 И свещеникът да ги принесе — едното в жертва за грях, а другото за всеизгаряне; така свещеникът да направи умилостивение за него пред ГОСПОДА заради течението му.

16 Ако на някой мъж се случи изливане на сперма, да изкъпе цялото си тяло във вода и ще бъде нечист до вечерта.

17 Всяка дреха и всяка кожа, на която се намира сперма, да се изпере във вода и ще бъде нечиста до вечерта.

18 И жена, при която е лежал мъж, на когото се е случило изливане на сперма, и тя, и той да се изкъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 И ако жена има течение и течението от тялото й е кръв, да бъде отделена седем дни. И всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта.

20 Всяко нещо, на което е лежала по време на отделянето си, ще бъде нечисто и всяко нещо, на което е седяла, ще бъде нечисто.

21 И всеки, който се допре до постелката й, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

22 И всеки, който се допре до нещо, на което е седяла, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

23 И ако върху постелката или върху това, на което е седяла, има нещо и той се допре до това нещо, ще бъде нечист до вечерта.

24 А ако някой мъж легне с нея и кръвотечението й дойде на него, ще бъде нечист седем дни. И всяка постелка, на която той легне, ще бъде нечиста.

25 Ако някоя жена има кръвотечение много дни, не във времето на отделянето си, или ако има течение за по-дълго от времето на отделянето си, през всичките дни на течението на нечистотата си тя ще бъде както през дните на отделянето си; тя е нечиста.

26 Всяка постелка, на която лежи през цялото време на течението си, ще бъде както постелката на отделянето й; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както в нечистотата на отделянето й.

27 Всеки, който се допре до тези неща, ще бъде нечист; да изпере дрехите си и се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

28 Но ако се очисти от течението си, да изброи седем дни и след тях ще бъде чиста.

29 А на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да ги донесе при свещеника до входа на шатъра за срещане.

30 И свещеникът да принесе едното в жертва за грях, а другото за всеизгаряне. Така свещеникът да направи умилостивение за нея пред ГОСПОДА заради течението на нечистотата й.

31 Така да отделите израилевите синове от нечистотата им, за да не умрат в нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е сред тях.

32 Това е законът за онзи, който има течение, и за онзи, на когото се случи изливане на сперма и стане нечист от него,

33 и за онази, която е неразположена в отделянето си, и за онзи, който има течение, бил той мъж или жена, и за онзи, който легне с нечиста.

Continuar Lendo