Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 2

1 Когато някой принесе хлебен принос на ГОСПОДА, приносът да бъде от пшенично брашно и да го полее с маслинено масло, и да сложи на него ливан.

2 Да го донесе на свещениците, синовете на Аарон, и свещеникът да вземе една пълна шепа от пшеничното му брашно и от маслото му и всичкия му ливан и да изгори на олтара, колкото е за спомен от него; това е жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.

3 А останалото от хлебния принос да бъде за Аарон и за синовете му; това е пресвято от жертвите чрез огън на ГОСПОДА.

4 Когато принесеш хлебен принос, печен в пещ, да бъде безквасни пити от пшенично брашно, омесени с маслинено масло, и безквасни кори, намазани с маслинено масло.

5 А ако приносът ти е хлебен принос на тава, нека бъде от пшенично брашно, омесено с маслинено масло, без квас.

6 Да го разчупиш на късове и да го полееш с маслинено масло; това е хлебен принос.

7 А ако приносът ти е хлебен принос в гърне, да е направен от пшенично брашно с маслинено масло.

8 Да принесеш на ГОСПОДА хлебния принос, направен от тези неща; и когато се представи на свещеника, той да го донесе при олтара.

9 И свещеникът да отдели от хлебния принос, колкото е за спомен, и да го изгори на олтара; това е жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.

10 А останалото от хлебния принос да бъде за Аарон и за синовете му; това е пресвято от жертвите чрез огън на ГОСПОДА.

11 Никакъв хлебен принос, който принасяте на ГОСПОДА, да не се прави с квас, защото нито квас, нито мед не бива да изгаряте в жертва на ГОСПОДА.

12 Като принос от първите плодове ги принасяйте на ГОСПОДА, но да не се изгарят на олтара за благоухание на умилостивение.

13 И всеки принос от хлебните си приноси да посоляваш със сол. Да не оставяш да липсва от хлебния ти принос солта на завета на твоя Бог. С всичките си приноси да принасяш и сол.

14 И ако принесеш на ГОСПОДА хлебен принос от първите плодове, да принесеш класове, печени на огън, жито, очукано от пресни класове, за хлебен принос от първите си плодове.

15 Да го полееш с маслинено масло и да му сложиш ливан; това е хлебен принос.

16 И свещеникът да изгори колкото е за спомен от очуканото му жито и от маслиненото му масло заедно с всичкия му ливан; това е жертва чрез огън на ГОСПОДА.

Continuar Lendo