Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 20

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

2 Да кажеш на израилевите синове: Който от израилевите синове или от чужденците, които пребивават в Израил, даде от потомството си на огъня на Молох, непременно да се умъртви; народът на земята да го убие с камъни.

3 И Аз ще насоча лицето Си против този човек и ще го изтребя изсред народа му, защото е дал от потомството си на огъня на Молох и е омърсил светилището Ми и е осквернил святото Ми Име.

4 И ако народът на земята по какъвто и да е начин закрие очите си пред този човек, когато дава от потомството си на огъня на Молох, и не го убие,

5 тогава Аз ще насоча лицето Си против този човек и против рода му и ще изтребя изсред народа им него и всички, които го последват в блудството, за да блудстват след Молох.

6 И човек, който се отнесе към онези, които извикват мъртвите и към врачовете, за да блудства след тях, Аз ще насоча лицето Си против онзи човек и ще го изтребя изсред народа му.

7 И така, осветете се и бъдете свети, защото Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

8 Да пазите наредбите Ми и да ги вършите. Аз съм ГОСПОД, който ви освещавам.

9 Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви; баща си или майка си е проклел — кръвта му да бъде върху него.

10 Ако някой прелюбодейства с жената на друг мъж, ако прелюбодейства с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът, и прелюбодейката.

11 Мъжът, който легне с жената на баща си, е открил бащината си голота; непременно да се умъртвят и двамата; кръвта им да бъде върху тях.

12 И ако някой мъж легне със снаха си, непременно да се умъртвят и двамата; мръсотия са извършили; кръвта им да бъде върху тях.

13 Ако някой мъж легне с мъжки пол, както се лежи с жена, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

14 Ако някой мъж вземе жена и майка й, това е нечистота; и той, и те да се изгорят с огън, за да няма нечистота между вас.

15 Ако някой мъж легне с животно, той непременно да се умъртви и животното да убиете.

16 И ако жена се приближи до каквото и да е животно, за да се съвкупи с него, да убиеш и жената, и животното; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

17 Ако някой мъж вземе сестра си — дъщеря на баща си или дъщеря на майка си — и види голотата й, и тя види неговата голота, това е срамота, да се изтребят пред очите на синовете на народа си; голотата на сестра си е открил; ще носи беззаконието си.

18 И който легне с жена, която е неразположена, и открие голотата й, той е открил течението й и тя е открила течението на кръвта си; затова и двамата да се изтребят изсред народа си.

19 И голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриваш, защото, който върши това, открива голотата на кръвните си роднини; те ще носят беззаконието си.

20 И ако някой мъж легне с леля си, той е открил голотата на леля си; те ще носят греха си; бездетни ще умрат.

21 И ако някой мъж вземе жената на брат си, това е нечистота; открил е голотата на брат си; бездетни ще останат.

22 И така, пазете всичките Ми наредби и всичките Ми закони и ги изпълнявайте, за да не ви избълва земята, в която Аз ви завеждам да живеете в нея.

23 И да не ходите по обичаите на народите, които Аз изгонвам отпред вас, защото те извършиха всички тези неща и затова Аз се погнусих от тях.

24 А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им и Аз ще ви я дам за притежание, земя където текат мляко и мед. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог, който ви отделих от народите.

25 И да правите разлика между чистите животни и нечистите и между нечистите птици и чистите; и да не осквернявате себе си с животно или с птица, или с каквото и да е, което пълзи по земята, което Аз съм ви отделил като нечисто.

26 И Ми бъдете свети; защото Аз, ГОСПОД, съм свят и ви отделих от народите, за да бъдете мои.

27 И ако в някой мъж или някоя жена има дух на запитване на мъртви или е врач, непременно да се умъртвят; да ги убият с камъни — кръвта им да бъде върху тях.

Continuar Lendo