Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 4

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

2 Говори на израилевите синове и им кажи: Ако някой съгреши от незнание, като извърши нещо от всичко, което ГОСПОД е заповядал да не се върши;

3 ако помазаният свещеник съгреши и народът стане виновен, тогава за греха, който е извършил, да принесе на ГОСПОДА юнец без недостатък в жертва за грях.

4 Да приведе юнеца при входа на шатъра за срещане пред ГОСПОДА, да положи ръката си на главата на юнеца и да заколи юнеца пред ГОСПОДА.

5 И помазаният свещеник да вземе от кръвта на юнеца и да я принесе в шатъра за срещане.

6 И свещеникът да натопи пръста си в кръвта и да поръси от кръвта седем пъти пред ГОСПОДА пред завесата на светилището.

7 Свещеникът да сложи от кръвта и върху роговете на олтара за благоуханното кадене, който е в шатъра за срещане пред ГОСПОДА, после да излее цялата кръв на юнеца в подножието на олтара за всеизгаряне, който е на входа на шатъра за срещане.

8 И да извади цялата тлъстина на юнеца на жертвата за грях — тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,

9 и двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците,

10 както се изважда от юнеца за примирителната жертва. И свещеникът да ги изгори на олтара за всеизгаряне.

11 А кожата на юнеца, цялото му месо с главата му и краката му, и вътрешностите му, и изпражненията му,

12 целия юнец да изнесе вън от стана на чисто място, където се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън. Където се изсипва пепелта, там да се изгори.

13 Ако цялото израилево общество съгреши от незнание и това нещо остане скрито от очите на събранието, и извършат нещо, което ГОСПОД е заповядал да не се върши, и станат виновни,

14 когато се узнае грехът, който са извършили против тази заповед, тогава събранието да принесе юнец в жертва за грях и да го приведе пред шатъра за срещане.

15 И старейшините на обществото да положат ръцете си на главата на юнеца пред ГОСПОДА и да заколят юнеца пред ГОСПОДА.

16 И помазаният свещеник да внесе от кръвта на юнеца в шатъра за срещане.

17 И свещеникът да натопи пръста си в кръвта и да поръси седем пъти пред ГОСПОДА пред завесата.

18 Да сложи от кръвта и върху роговете на олтара, който е пред ГОСПОДА, в шатъра за срещане; после да излее цялата кръв в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.

19 И да извади цялата му тлъстина и да я изгори на олтара.

20 Да направи с юнеца така, както направи с юнеца на жертвата за грях — така да направи с него. Така свещеникът да направи умилостивение за тях, и ще им се прости.

21 И да изнесе юнеца вън от стана и да го изгори, както изгори първия юнец. Това е жертва за грях за събранието.

22 А когато някой първенец съгреши и от незнание извърши нещо, което ГОСПОД, неговият Бог, е заповядал да не се върши, и стане виновен,

23 ако му се посочи грехът му, който е извършил, да донесе за приноса си козел, мъжки, без недостатък.

24 Да положи ръката си на главата на козела и да го заколи на мястото, където се коли всеизгарянето пред ГОСПОДА; това е жертва за грях.

25 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях и да я сложи върху роговете на олтара за всеизгаряне, и да излее кръвта му в подножието на олтара за всеизгаряне.

26 И да изгори на олтара цялата му тлъстина, както тлъстината на примирителната жертва. Така свещеникът да направи умилостивение за него, заради греха му, и ще му се прости.

27 И ако някой от народа на земята съгреши от незнание, като извърши нещо, което ГОСПОД е заповядал да не се върши, и стане виновен,

28 ако му се посочи грехът му, който е извършил, да принесе приноса си, коза, женска, без недостатък, за греха, който е извършил.

29 Да положи ръката си на главата на жертвата за грях и да заколи жертвата за грях на мястото на всеизгарянето.

30 Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта й и да я сложи върху роговете на олтара за всеизгаряне, и да излее цялата й кръв в подножието на олтара.

31 И да отдели цялата й тлъстина така, както се отделя тлъстината от примирителната жертва, и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА. Така свещеникът да направи умилостивение за него, и ще му се прости.

32 Или ако принесе агне в жертва за грях, да принесе женско без недостатък.

33 Да положи ръката си на главата на жертвата за грях и да я заколи в жертва за грях на мястото, където колят всеизгарянето.

34 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях и да я сложи върху роговете на олтара за всеизгаряне, и да излее цялата й кръв в подножието на олтара.

35 И да отдели цялата му тлъстина така, както се отделя тлъстината от агнето на примирителната жертва, и свещеникът да ги изгори на олтара с жертвите чрез огън на ГОСПОДА. Така свещеникът да направи умилостивение за него, за греха, който е извършил, и ще му се прости.

Continuar Lendo