Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 3

1 Ако приносът му е примирителна жертва и я принесе от едрия добитък, било мъжко или женско, да ги принесе без недостатък на ГОСПОДА.

2 Да положи ръката си на главата на приноса си и да го заколи при входа на шатъра за срещане, а свещениците, синовете на Аарон, да поръсят с кръвта олтара от всички страни.

3 И от примирителната жертва да принесе в жертва чрез огън на ГОСПОДА тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,

4 и двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците.

5 И синовете на Аарон да изгорят всичко това на олтара, над всеизгарянето, което е върху дървата на огъня; това е жертва чрез огън, благоухание на умилостивение на ГОСПОДА.

6 И ако приносът му за примирителна жертва на ГОСПОДА е от дребния добитък, било мъжко или женско, да го принесе без недостатък.

7 Ако принася овца за приноса си, да я представи пред ГОСПОДА,

8 да положи ръката си на главата на приноса си и да го заколи пред шатъра за срещане; а синовете на Аарон да поръсят с кръвта му олтара от всички страни.

9 И от примирителната жертва да принесе в жертва чрез огън на ГОСПОДА тлъстината й, цялата опашка, която да отдели чак от гръбнака, тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,

10 двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците.

11 И свещеникът да ги изгори на олтара; това е храна на жертвата чрез огън на ГОСПОДА.

12 А ако приносът му е коза, да я представи пред ГОСПОДА,

13 да положи ръката си на главата й и да я заколи пред шатъра за срещане; и синовете на Аарон да поръсят олтара наоколо с кръвта й.

14 И от нея да принесе приноса си за жертва чрез огън на ГОСПОДА: тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,

15 и двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците.

16 И свещеникът да ги изгори на олтара; това е храна на жертвата чрез огън за благоухание на умилостивение. Всичката тлъстина принадлежи на ГОСПОДА.

17 Вечна наредба да бъде в поколенията ви, във всичките ви жилища, да не ядете нито тлъстина, нито кръв.

Continuar Lendo