Connect with us

Bíblia BULVEREN

Levítico 12

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:

2 Говори на израилевите синове и кажи: Ако жена забременее и роди мъжко дете, ще бъде нечиста седем дни; както в дните, когато е отделена поради месечното си неразположение, ще бъде нечиста.

3 А на осмия ден да се обреже плътта на краекожието му.

4 Но тя да остане тридесет и три дни за очистването си от кръвта си; да не се допира до никаква свята вещ и да не идва при светилището, докато се изпълнят дните на очистването й.

5 А ако роди женско дете, ще бъде нечиста две седмици, както когато е отделена, и да остане шестдесет и шест дни за очистването си от кръвта си.

6 А когато се изпълнят дните на очистването й за син или за дъщеря, да донесе при свещеника едногодишно агне за всеизгаряне и гълъбче или гургулица за жертва за грях при входа на шатъра за срещане.

7 И той да го принесе пред ГОСПОДА и да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста от течението на кръвта си. Това е законът за онази, която ражда мъжко или женско дете.

8 Но ако не й стига ръка да купи и донесе агне, да донесе две гургулици или две гълъбчета, едното за всеизгаряне, а другото за жертва за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея, и тя ще бъде чиста.

Continuar Lendo