Connect with us

Bíblia CROAT

Jeremias 38

1 efatja, sin Matanov, i Gedalija, sin Pahurov, i Jukal, sin elemjin, i Pahur, sin Malkijin, ue tada za rijei to ih Jeremija kaza svemu narodu:

2 "Ovako govori Jahve: 'Tko ostane u ovome gradu, poginut e od maa, gladi i kuge. A tko izae pred Kaldejce, spasit e ivot – ivot e mu ostati kao plijen, ostat e iv.'

3 Jer ovako govori Jahve: 'Ovaj e grad odista pasti u ruke vojsci kralja babilonskoga i ona e ga zauzeti!'"

4 Tada dostojanstvenici rekoe kralju: "Ovoga ovjeka valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su jo ostali u gradu i sav narod kad takve rijei pred njima govori. Pa taj ovjek ne trai dobrobit ovoga naroda, nego njegovu propast."

5 A kralj Sidkija odgovori: "Eto, on je u vaim rukama, jer kralj ionako vie nema nikakve vlasti nad vama."

6 Tada pograbie Jeremiju i bacie ga u atrnju kraljevia Malkije, to je bila u tamnikom dvoritu, i oni ga spustie na uetima. Ali u atrnji ne bijae vode, ve samo glib, tako da Jeremija propade u glib.

7 Ali Kuit Ebed-Melek, dvorjanin koji bijae u kraljevskom dvoru, dou da su Jeremiju bacili u atrnju dok je kralj upravo sjedio kod Benjaminovih vrata.

8 Tada Ebed-Melek izae iz kraljevskog dvora te ovako ree kralju:

9 "Gospodaru, kralju moj, zlo ine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u atrnju, gdje e od gladi umrijeti, jer nema kruha u gradu."

10 Nato kralj zapovjedi Kuitu Ebed-Meleku: "Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz atrnje dok nije umro."

11 I Ebed-Melek povede ljude, ue u kraljevski dvor, pod riznicu: uze ondje neto iznoenih i poderanih dronjaka te ih na uetu spusti Jeremiji u atrnju.

12 Kuit Ebed-Melek ree Jeremiji: "Podmetni iznoene i poderane dronjke pod pazuha i pod uad." Jeremija uini tako.

13 Tada na uetima izvukoe Jeremiju iz atrnje. Otada Jeremija ostade u tamnikom dvoritu.

14 Kralj Sidkija posla po proroka Jeremiju te ga pozva da doe k njemu na trei ulaz to vodi u Dom Jahvin. Kralj ree Jeremiji: "Htio bih te neto upitati, nemoj mi ni rijei zatajiti!"

15 Jeremija odgovori Sidkiji: "Ako ti kaem, nee li me pogubiti? Ako te pak posvjetujem, nee me posluati!"

16 Tada se kralj Sidkija u tajnosti zakle Jeremiji ovim rijeima: "ivoga mi Jahve, koji nam daje ovaj ivot, neu te pogubiti i neu te predati onima to ti rade o glavi."

17 Jeremija, dakle, ree Sidkiji: "Ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Ako izae pred vojskovoe kralja babilonskoga, spasit e glavu i ovaj grad nee biti uniten poarom; ivjet ete ti i tvoj dom.

18 Ako pak ne izae pred vojskovoe kralja babilonskoga, ovaj e grad pasti u ruke Kaldejaca i oni e ga spaliti, a ti se nee spasiti iz ruku njihovih.'"

19 A kralj Sidkija odgovori Jeremiji: "Bojim se Judejaca koji su prebjegli Kaldejcima: mogli bi mene predati njima da mi se izruguju."

20 Jeremija odvrati: "Oni to nee uiniti. Posluaj glas Jahvin prema kojem sam ti govorio, bit e ti dobro i spasit e ivot svoj.

21 Ali ako ne htjedne iz grada, evo rijei koju mi Jahve objavi:

22 'Gle, sve ene koje su jo ostale u dvoru kralja judejskoga bit e odvedene k vojskovoama kralja babilonskoga i govorit e: Zaveli te, svladali te vjerni prijatelji tvoji! Kad ti noge u kal propadaju, oni te naputaju!'

23 Da, sve e ene tvoje i djecu tvoju odvesti Kaldejcima, a ni ti sam nee umai rukama njihovim: dospjet e u ruke kralju babilonskom, a grad e ovaj biti spaljen."

24 Sidkija ree Jeremiji: "Nitko iv ne smije o tome to saznati, inae e umrijeti.

25 Ako, dakle, dostojanstvenici doznaju da sam s tobom razgovarao te dou k tebi i kau: 'Ta oituj nam to kralj kaza tebi, a ti njemu; ne krij nita pred nama, inae emo te ubiti',

26 odgovori im: 'Molio sam kralja da me vie ne vrati u kuu Jonatanovu, da ondje ne umrem!'"

27 I doista, dooe dostojanstvenici k Jeremiji te ga ispitivahu. Ali im on odgovori upravo onako kako mu kralj bijae naredio. Tada ga se okanie, jer se nita nije proulo o onom razgovoru.

28 Jeremiju, dakle, ostavie u tamnikom dvoritu sve do dana kad neprijatelj zauze Jeruzalem. Kad Jeruzalem zauzee, on bijae ondje. <p>

Continuar Lendo