Connect with us

Bíblia CROAT

Jeremias 40

1 Ovo je rije koju Jahve uputi Jeremiji poto ga Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne strae, bijae pustio iz Rame. Odvojio ga je kad je ve, u lance okovan, bio meu svim jeruzalemskim i judejskim izgnanicima koje voahu u Babilon.

2 Odvojivi ga, dakle, zapovjednik tjelesne strae ree mu: "Jahve, Bog tvoj, zaprijetio je nesreom ovome mjestu.

3 Izvrio je i uinio kako bijae zaprijetio, jer ste grijeili protiv Jahve i niste sluali glasa njegova. Zato vas je i snalo ovo zlo.

4 Evo, sada drijeim okove s ruku tvojih. Ako ti je po volji da ide sa mnom u Babilon, poi sa mnom i oko e moje bdjeti nad tobom. Ako ti nije volja ii sa mnom u Babilon, ti ostani. Gle, sva je zemlja pred tobom: moe ii kamo ti oko eli i gdje e ti biti dobro.

5 Ako, dakle, hoe ostati, moe poi Gedaliji, sinu afanova sina Ahikama, koga je kralj babilonski postavio nad gradovima judejskim, i ostati kod njega usred naroda, ili pak moe ii kamo ti drago." Zatim mu zapovjednik tjelesne strae dade hrane i k tomu dar te ga otpusti.

6 Tada se Jeremija otputi u Mispu, Gedaliji, sinu Ahikamovu, te osta kod njega meu narodom koji je ostao u zemlji.

7 Svi vojni zapovjednici i njihovi ljudi uokolo saznae da je kralj babilonski postavio zemlji za namjesnika Ahikamova sina Gedaliju te mu povjerio mueve, ene i djecu i siromahe koji jo ne bijahu odvedeni u babilonsko suanjstvo.

8 I dooe pred Gedaliju u Mispu: Netanijin sin Jimael, Kareahov sin Johanan; Tanhumetov sin Seraja, Zatim sinovi Efaja Netofljanina, Makatijev sin Jaazanija – oni i njihovi ljudi.

9 Gedalija, sin afanova sina Ahikama, zakle se njima i njihovim ljudima i ree: "Ne bojte se sluiti Kaldejcima, ostanite u zemlji, budite odani babilonskom kralju i bit e vam dobro.

10 A ja u, evo, ostati u Mispi na slubu Kaldejcima koji dolaze k nama. Vi pak potrgajte groe, poberite voe i masline, pohranite u sudove i ostanite u gradovima to ih zaposjedoste."

11 I svi Judejci to se zatekoe u Moabu, kod sinova Amonovih, i u Edomu, po svim zemljama, saznadoe da je kralj babilonski ostavio ostatak u Judeji i da je postavio nad njim Gedaliju, sina afanova sina Ahikama.

12 I onda se vratie svi Judejci iz svih mjesta kamo ih bijahu rasprili, vratie se u zemlju judejsku Gedaliji u Mispu te nabrae veoma mnogo groa i drugoga voa.

13 A Johanan, sin Kareahov, i svi vojni zapovjednici pooe Gedaliji u Mispu

14 te mu rekoe: "A zna li ti da je amonski kralj Baalis poslao Jimaela, sina Netanijina, da te ubije?" Ali im Gedalija, sin Ahikamov, ne povjerova.

15 Tada ree Johanan, sin Kareahov, potajno Gedaliji u Mispi: "Idem da ubijem Jimaela, sina Netanijina, tako da nitko nee doznati. Zato da on tebe ubije i da se opet raspre svi Judejci to se oko tebe skupie? I zato da propadne ostatak Judejaca?"

16 Ali Gedalija, sin Ahikamov, uzvrati Johananu, sinu Kareahovu: "Nemoj toga raditi! Jer je la to govori o Jimaelu."

Continuar Lendo