Connect with us

Bíblia CROAT

Jeremias 1

1 Rijei Jeremije, sina Hilkijina, sveenika iz Anatota, u zemlji Benjaminovoj.

2 Njemu doe rije Jahvina, u dane Joije, sina Amonova, kralja Judina, trinaeste godine vladanja njegova:

3 zatim u dane Jojakima, sina Joijina, kralja Judina, do svretka jedanaeste godine Sidkije, sina Joijina, kralja Judeje sve do Jeruzalema, u petom mjesecu izgnanstva.

4 Doe mi rije Jahvina:

5 "Prije nego to te oblikovah u majinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego to iz krila majina izae, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te."

6 A ja rekoh: "Ah, Gospode Jahve, gle, ja ne umijem govoriti: dijete sam."

7 A Jahve mi odvrati: "Ne govori: 'Dijete sam!' Ve idi k onima kojima te aljem i reci sve ono to u ti narediti.

8 Ne boj ih se: jer ja sam s tobom da te izbavim," rije je Jahvina.

9 I tada Jahve prui ruku, dotae se usta mojih i ree: "Evo, u usta tvoja stavljam rijei svoje.

10 Gle: postavljam te danas nad narode i kraljevstva, da istrebljuje i rui, da zatire i niti, da gradi i sadi."

11 I doe mi rije Jahvina: "to vidi, Jeremija?" A ja u: "Vidim granu bademovu."

12 Tada mi Jahve ree: "Dobro vidi, jer ja bdim nad rijeima svojim da ih ispunim!"

13 I doe mi rije Jahvina: "to vidi?" A ja u: "Vidim uzavrio lonac, a otvor mu gleda na sjever."

14 I Jahve mi ree: "Sa sjevera buknut e zlo protiv svih stanovnika ove zemlje.

15 Jer evo, ja u sazvati sva sjeverna kraljevstva" – rije je Jahvina. "I ona e doi: svako e od njih staviti svoje prijestolje pred ulaz vrata Jeruzalema, protiv svih zidina njegovih, i protiv svih gradova judejskih.

16 I sudit u im za sve opaine njihove; zato to me ostavie, zato to kadie drugim bogovima i klanjahu se djelima ruku svojih.

17 Ti bedra svoja sad opai, ustaj, pa e im govoriti sve to u tebi zapovjediti. Ne dri pred njima, da ne bih morao uiniti da uzdre pred njima.

18 Danas te, evo, postavljam kao grad utvreni, kao stup eljezni, k'o zidinu bronanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, sveenika i naroda ove zemlje.

19 I borit e se s tobom, al' te nee nadvladati, jer ja sam s tobom da te izbavim," rije je Jahvina.

Continuar Lendo