Connect with us

Bíblia CROAT

Jeremias 9

1 "Da imam u pustinji obitavalite, ostavio bih narod svoj i daleko od njih otiao. Jer svi su oni preljubnici, rulja izdajnika.

2 Kao luk napinju jezik, la, a ne istina, prevladava na zemlji. Iz zla u zlo srljaju, mene ne poznaju" – rije je Jahvina!

3 "Nek se svatko uva prijatelja, a brat bratu neka ne vjeruje, jer brat svaki nasljeduje Jakova, a svaki prijatelj raznosi klevete.

4 Jedan drugoga varaju, istine ne govore, privikoe jezik da govori lai; izopaeni, ne mogu se vie

5 vratiti. Nasilje na nasilje! Prijevara za prijevarom! Nee da spoznaju mene" – rije je Jahvina.

6 Stog ovako govori Jahve nad Vojskama: "Evo, pretopit u ih i ispitati, ta kako da i postupaju prema keri naroda moga?

7 Jezik im je strijela ubojita, na ustima rije prijevarna. 'Mir s tobom', pozdravljaju blinjega, ali mu u srcu zamku spremaju.

8 Pa da ih zbog toga ne kaznim – rije je Jahvina – narodu takvu da se ne osvetim?"

9 "Zaplaite, tugujte nad brdima, nad ispaama pustinjskim nariite! Jer izgorjee, nitko ne prolazi, glas stada vie se ne uje. Od ptice nebeske do stoke sve pobjee, svega nestade.

10 Od Jeruzalema uinit u gomilu kamenja, brlog agaljski, gradove judejske pretvorit u u pusto gdje nitko ne stanuje."

11 Tko je mudar da bi to razumio, kome su usta Jahvina govorila da objavi zato zemlja izgorje kao pustinja i nitko njome vie ne prolazi?

12 I ree Jahve: "Jer ostavie Zakon moj koji im dadoh i jer ne sluahu glasa mojega, niti ga slijeahu,

13 nego slijeahu okorjelo srce svoje i baale kojima ih oci njihovi nauie,

14 ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Evo, nahranit u narod ovaj pelinom i napojiti ga vodom zatrovanom.

15 I rasprit u ih meu narode kojih ne poznavahu oni ni oci njihovi. A za njima u poslati ma da ih zatre." Ovako govori Jahve nad Vojskama:

16 "Pazite! Pozovite narikae! Neka dou! Poaljite po najvjetije! Neka dou!

17 Neka pohite da zapjevaju tubalicu nad nama! Da suze poteku iz oiju naih, da voda potee s trepavica naih!

18 Sa Siona dopire tubalica: 'O, kako smo upropateni, osramoeni veoma! Jer moramo zemlju ostaviti i stanove svoje napustiti.'"

19 I zato, o ene, ujte rije Jahvinu, i neka uho vae primi rije iz usta njegovih. Uite keri svoje jadati, jedna drugu naricati:

20 "Smrt se uulja kroz prozore nae, ue u dvore nae, djecu pokosi nasred ulice, mladie nasred trgova.

21 I mrtva tjelesa lee kao gnoj po oranicama, kao snoplje za eteocem, a nikoga da ih skupi."

22 Ovako govori Jahve: "Mudri neka se ne hvale mudrou, ni junak neka se ne hvali hrabrou, ni bogati neka se ne hvali bogatstvom.

23 A tko se hvaliti hoe, neka se hvali time to ima mudrost da mene spozna. Jer ja sam Jahve koji tvori dobrotu, pravo i pravdu na zemlji, jer to mi je milo" – rije je Jahvina.

24 "Evo, blie se dani" – rije je Jahvina – "kaznit u sve koji su obrezani na tijelu:

25 Egipat, Judeju, Edom, sinove Amonove i Moab i sve one to briju zaliske i prebivaju u pustinji. Jer svi su ti narodi neobrezani i sav dom Izraelov neobrezana je srca!"

Continuar Lendo