Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 27

1 Тогава Мойсей с израилевите старейшини заповяда на народа и каза: Пазете целия закон, който ви заповядвам днес.

2 И в деня, когато преминете Йордан към земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, да си изправиш големи камъни и да ги измажеш с вар,

3 и да напишеш на тях всичките думи на този закон; когато преминеш Йордан, за да влезеш в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава — земя, в която текат мляко и мед, така както ти е обещал ГОСПОД, Бог на бащите ти.

4 Когато преминете Йордан, да изправите на хълма Гевал тези камъни, за които ви заповядвам днес, и да ги измажете с вар.

5 И там да издигнеш олтар на ГОСПОДА, своя Бог, олтар от камъни. Да не ги обработваш с железен инструмент,

6 да издигнеш олтара на ГОСПОДА, своя Бог, от цели камъни. И да принесеш на него всеизгаряния на ГОСПОДА, своя Бог,

7 и да принесеш примирителни жертви, и да ядеш там, и да се веселиш пред ГОСПОДА, своя Бог.

8 И да напишеш на камъните всичките думи на този закон, добре врязани.

9 Тогава Мойсей и свещениците левити говориха на целия Израил и казаха: Мълчи и слушай, Израилю! Днес вие станахте народ на ГОСПОДА, своя Бог.

10 Затова да слушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог, и да вършиш заповедите Му и наредбите Му, които днес ти заповядвам.

11 И Мойсей заповяда на народа в същия ден и каза:

12 Когато преминете Йордан, тези да застанат на хълма Гаризин, за да благословят народа: Симеон и Леви, и Юда, и Исахар, и Йосиф, и Вениамин,

13 а тези да застанат на хълма Гевал, за да прокълнат: Рувим, Гад и Асир, и Завулон, Дан и Нефталим.

14 И левитите да възгласят и да кажат с висок глас на всичките израилеви мъже:

15 Проклет онзи, който направи изваян или леян идол, мерзост за ГОСПОДА, дело на ръцете на майстор, и го постави на скришно място! И целият народ да отговори и да каже: Амин!

16 Проклет онзи, който презира баща си или майка си! И целият народ да каже: Амин!

17 Проклет онзи, който премести границата на ближния си! И целият народ да каже: Амин!

18 Проклет онзи, който отбие слепия от пътя! И целият народ да каже: Амин!

19 Проклет онзи, който изкриви делото на чужденеца, на сирачето и на вдовицата! И целият народ да каже: Амин!

20 Проклет онзи, който лежи с жената на баща си, защото е открил полата на баща си! И целият народ да каже: Амин!

21 Проклет онзи, който лежи с каквото и да е животно! И целият народ да каже: Амин!

22 Проклет онзи, който лежи със сестра си, дъщерята на баща си или дъщерята на майка си! И целият народ да каже: Амин!

23 Проклет онзи, който лежи с тъща си! И целият народ да каже: Амин!

24 Проклет онзи, който скришно убие ближния си! И целият народ да каже: Амин!

25 Проклет онзи, който приеме подкуп, за да убие човек, да пролее невинна кръв! И целият народ да каже: Амин!

26 Проклет онзи, който не поддържа думите на този закон, като ги изпълнява! И целият народ да каже: Амин!

Continuar Lendo