Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 22

1 Когато видиш говедото или овцата на брат си загубени, да не се скриеш от тях; непременно да ги върнеш на брат си.

2 А ако брат ти не е близо до теб или ако не го познаваш, тогава да ги прибереш в дома си и да останат при теб, докато ги потърси брат ти; тогава да му ги върнеш.

3 Така да постъпваш и с магарето му, така да постъпваш и с дрехата му, така да постъпваш и с всяко изгубено нещо на брат си, което той е изгубил и ти си намерил; не бива да се криеш.

4 Когато видиш магарето на брат си или говедото му паднали на пътя, да не се скриеш; непременно да ги вдигнеш с него.

5 Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да облича женска дреха, понеже всички, които правят така, са омразни на ГОСПОДА, твоя Бог.

6 Ако някое птиче гнездо се случи пред теб на пътя ти, на някое дърво или на земята, с пиленца или яйца и майката седи на пиленцата или на яйцата, да не вземеш майката заедно с пиленцата;

7 непременно да пуснеш майката, а пиленцата можеш да вземеш за себе си, за да ти бъде добре и да продължиш дните си.

8 Когато построиш нова къща, да направиш ограда на покрива си, за да не си докараш вина за кръв върху дома си, ако някой падне от него.

9 Да не засяваш лозето си с разнородни семена, за да не се освети цялата реколта на семето, което си засял, и плодът на лозето.

10 Да не ореш с вол и магаре заедно.

11 Да не носиш смесена дреха от вълна и лен заедно.

12 Да си правиш ресни на четирите краища на връхната дреха, с която се покриваш.

13 Ако някой вземе жена и влезе при нея, и я намрази,

14 и даде причина да я злословят, и й създаде лошо име, и каже: Взех тази жена и когато се приближих при нея, не я намерих девица! —

15 тогава бащата и майката на момичето да вземат доказателството за девствеността на момичето и да го изнесат на градските старейшини при портата.

16 И бащата на момичето да каже на старейшините: Дадох дъщеря си на този човек за жена, но той я намрази,

17 и ето, даде причина да я злословят и каза: Не намерих дъщеря ти девица. Но ето доказателството за девствеността на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини.

18 Тогава старейшините на онзи град да вземат мъжа и да го накажат,

19 и да го глобят сто сребърни сикъла, и да ги дадат на бащата на момичето, защото е създал лошо име на израилева девица. И тя да му бъде жена; не може да я отпрати през всичките си дни.

20 Но ако това нещо е истина, че момичето не е намерено девица,

21 тогава да изведат момичето до вратата на бащиния й дом и мъжете от града й да я убият с камъни и да умре, защото е извършила безчестие в Израил, като е блудствала в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото отсред себе си.

22 Ако някой мъж бъде намерен да лежи с омъжена жена, тогава и двамата да умрат — мъжът, който е лежал с жената, и жената. Така да отмахнеш злото от Израил.

23 Ако някое момиче, девица, е сгодено за мъж и друг мъж я намери в града и лежи с нея,

24 тогава да изведете и двамата при портата на онзи град и да ги убиете с камъни и да умрат — момичето, защото не е извикало в града, и мъжът, защото е унижил жената на ближния си. Така да отмахнеш злото отсред себе си.

25 Но ако мъжът намери сгоденото момиче на полето и мъжът я насили и лежи с нея, тогава само мъжът, който е лежал с нея, да умре.

26 А на момичето да не направиш нищо; в момичето няма грях, заслужаващ смърт; защото това е както когато някой се вдигне срещу ближния си и го убие.

27 Понеже той я е намерил на полето и сгоденото момиче е извикало, но не е имало кой да го спаси.

28 Ако някой намери момиче, девица, която не е сгодена, и я хване и лежи с нея и ги намерят,

29 тогава мъжът, който е лежал с нея, да даде на бащата на момичето петдесет сребърни сикъла; и тя да му стане жена, понеже я е унижил; не може да я отпрати през всичките си дни.

30 Мъж да не взема жената на баща си и да не открива полата на дрехата на баща си.

Continuar Lendo