Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 25

1 Ако има спор между мъже и дойдат на съд, и ги съдят, и оправдаят правия, и осъдят виновния;

2 тогава, ако виновният заслужава бой, съдията да го накара да легне долу и да бъде бит в негово присъствие с определен брой удари според вината му.

3 Може да му ударят четиридесет удара, не повече, да не би, ако продължат и му ударят много повече удари от тези, брат ти да стане презрян в очите ти.

4 Да не връзваш устата на вола, когато вършее.

5 Ако братя живеят заедно и един от тях умре и няма син, жената на умрелия да не се омъжи навън за чужд мъж; братът на мъжа й да влезе при нея и да си я вземе за жена, и да изпълни към нея дълга на девер.

6 И първородният, когото тя роди, да наследи името на умрелия му брат, за да не се изличи името му от Израил.

7 Но ако човекът не желае да вземе жената на брат си, тогава жената на брат му да отиде до градските порти при старейшините и да каже: Девер ми отказва да издигне име на брат си в Израил; не желае да изпълни към мен дълга си на девер.

8 Тогава старейшините на града му да го повикат и да му говорят. И ако той упорства и казва: Не желая да я взема! —

9 тогава жената на брат му да дойде при него в присъствието на старейшините и да събуе обувката от крака му, и да плюе в лицето му, и да отговори, и да каже: Така ще се направи на човек, който не възстановява дома на брат си.

10 И името му ще се нарича в Израил: Домът на босия.

11 Ако двама мъже се сбият помежду си, човек и брат му, и жената на единия се приближи, за да спаси мъжа си от ръката на този, който го бие, и протегне ръката си, и го хване за срамните му части,

12 тогава да отрежеш ръката й; окото ти да не я пожали.

13 Да нямаш в торбата си различни теглилки — голяма и малка.

14 Да нямаш в къщата си различни мерки — голяма и малка.

15 Да имаш точна и вярна теглилка; да имаш точна и вярна мярка, за да се продължат дните ти в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.

16 Защото всеки, който прави това, всеки, който върши неправда, е омразен на ГОСПОДА, твоя Бог.

17 Помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязохте от Египет,

18 как излезе срещу теб на пътя и нападна народа ти отзад, всичките ти изоставащи назад, когато ти беше слаб и уморен; и нямаше страх от Бога.

19 Затова, когато ГОСПОД, твоят Бог, ти даде почивка от всичките ти врагове около теб в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава за наследство, за да я притежаваш, да изличиш спомена на Амалик под небето. Да не забравиш!

Continuar Lendo