Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 30

1 И когато дойдат върху теб всички тези слова, благословението и проклятието, които поставих пред теб, и ти ги вземеш присърце сред всичките народи, където ГОСПОД, твоят Бог, те е изгонил,

2 и се обърнеш към ГОСПОДА, своя Бог, и послушаш гласа Му с цялото си сърце и с цялата си душа, според всичко, което днес ти заповядвам — ти и синовете ти —

3 тогава ГОСПОД, твоят Бог, ще те върне от плен и ще се смили над теб и ще те събере отново от всичките народи, между които ГОСПОД, твоят Бог, те е разпръснал.

4 И ако бяха изгонените ти до краищата на небето, и оттам ГОСПОД, твоят Бог, ще те събере, и оттам ще те вземе.

5 И ГОСПОД, твоят Бог, ще те доведе в земята, която бащите ти притежаваха и ти ще я притежаваш; Той ще ти направи добро, и ще те умножи повече от бащите ти.

6 И ГОСПОД, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш.

7 И ГОСПОД, твоят Бог, ще сложи всички тези проклятия върху враговете ти и върху онези, които те мразят, които те преследваха.

8 И ти ще се обърнеш и ще послушаш гласа на ГОСПОДА, и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.

9 И ГОСПОД, твоят Бог, ще ти даде изобилие във всичките дела на ръката ти, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти; защото ГОСПОД отново ще се зарадва над теб, за да ти прави добро, както се е радвал над бащите ти;

10 ако послушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да пазиш заповедите Му и наредбите Му, които са написани в тази книга на закона, и ако се обърнеш към ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа.

11 Понеже тази заповед, която днес ти заповядвам, не е прекалено трудна за теб, нито е далеч.

12 Не е в небето, за да кажеш: Кой ще се изкачи в небето за нас, за да ни я донесе, така че да я чуем и да я спазваме?

13 Не е и отвъд морето, за да кажеш: Кой ще премине морето за нас, за да ни я донесе, така че да я чуем и да я спазваме?

14 Но думата е много близо до теб, в устата ти и в сърцето ти, за да я спазваш.

15 Ето, днес аз поставих пред теб живота и доброто, смъртта и злото,

16 като ти заповядвам днес да любиш ГОСПОДА, своя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и правилата Му, за да живееш и да се умножаваш, и ГОСПОД, твоят Бог, да те благослови в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

17 Но ако сърцето ти се отвърне и не слушаш, и се отклониш, и се кланяш на други богове, и им служиш,

18 днес аз ви заявявам, че непременно ще погинете; няма да продължите дните си на земята, към която преминавате през Йордан, за да влезете да я завладеете.

19 Призовавам небесата и земята като свидетели против вас днес, че поставих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието. Затова, избери живота, за да живееш, ти и потомството ти,

20 да обичаш ГОСПОДА, своя Бог, да слушаш гласа Му, и да се привързваш към Него; защото това е животът ти и дължината на дните ти, за да живееш в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, да им я даде.

Continuar Lendo