Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 18

1 Свещениците левити, цялото левиево племе, да нямат нито дял, нито наследство с Израил; да ядат жертвите чрез огън на ГОСПОДА и Неговия дял.

2 Но Леви да няма наследство между братята си; ГОСПОД е наследството му, както му говори.

3 А това да бъде правото на свещениците от страна на народа, от страна на онези, които принасят жертва, било то говедо, или дребен добитък: да дават на свещеника плешката, челюстите и шкембето.

4 На него да даваш и първите плодове от житото си, новото си вино и маслото си, и първото руно от овцете си.

5 Защото ГОСПОД, твоят Бог, избра него от всичките ти племена, за да стои да служи в Името на ГОСПОДА завинаги; той и синовете му.

6 Ако левитът дойде от някоя от твоите порти в целия Израил, където живее, и дойде с цялото желание на душата си на мястото, което ГОСПОД избере,

7 и служи в Името на ГОСПОДА, своя Бог, като всички свои братя левити, които стоят там пред ГОСПОДА,

8 тогава да ядат равни дялове, освен това, което е от продажбата на бащиния му имот.

9 Когато влезеш в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, да не се учиш да правиш според мерзостите на онези народи.

10 Да не се намира между теб никой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, или врач, или астролог, или заклинател, или гадател,

11 или който прави магии, или медиум, или спиритист, или който вика мъртвите;

12 защото всеки, който прави тези неща, е омразен за ГОСПОДА и поради тези мерзости ГОСПОД, твоят Бог, ги изгонва отпред теб.

13 Да принадлежиш изцяло на ГОСПОДА, своя Бог.

14 Защото тези народи, които ще завладееш, слушат астролози и врачове; но колкото до теб, ГОСПОД, твоят Бог, не ти е позволил това.

15 ГОСПОД, твоят Бог, ще ти издигне отсред теб, от братята ти пророк като мен — него слушайте.

16 Това е според всичко, което ти поиска от ГОСПОДА, своя Бог, на Хорив в деня на събранието, като каза: Да не чуя вече гласа на ГОСПОДА, своя Бог, и да не видя вече този голям огън, да не би да умра.

17 И ГОСПОД ми каза: Добро е това, което говориха.

18 Ще им издигна отсред братята им пророк като теб и ще сложа думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам.

19 И човекът, който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще търся сметка от него.

20 Но пророкът, който дръзне да говори в Моето Име слово, което Аз не съм му заповядал да говори, или който говори в името на други богове, този пророк да умре!

21 И ако кажеш в сърцето си: Как ще познаем словото, което ГОСПОД не е говорил? —

22 когато някой пророк говори в Името на ГОСПОДА и словото не стане или не се изпълни, това е слово, което ГОСПОД не е говорил; пророкът го е говорил самонадеяно; да не се боиш от него.

Continuar Lendo