Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 24

1 Когато някой вземе жена и се ожени за нея, и стане така, че тя не намери благоволение в очите му, защото той намира нещо лошо в нея, и той й напише разводно писмо, и го даде в ръката й, и я отпрати вън от къщата си,

2 и тя излезе от къщата му и отиде, и се омъжи за друг,

3 и ако и вторият мъж я намрази и й напише разводно писмо, и го даде в ръката й, и я отпрати вън от къщата си или ако вторият мъж, който я е взел за жена, умре,

4 тогава първият й мъж, който я е отпратил, не може да я вземе пак за жена, след като е станала нечиста; защото това е гнусота пред ГОСПОДА; и да не нанесеш грях на земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава като наследство.

5 Когато някой си е взел жена наскоро, да не излиза с войската и да не бъде задължаван с нищо; една година да бъде свободен у дома си и да весели жена си, която е взел.

6 Никой да не залага нито ръчна мелница, нито горния камък на мелница, защото залага живот.

7 Ако някой бъде намерен, че е откраднал някого от братята си, от израилевите синове, и го е заробил или го е продал, тогава този крадец да умре. Така да отмахнеш злото отсред себе си.

8 Внимавай при язва от проказа: много да внимаваш да вършиш според всичко, което ви учат свещениците левити; както им заповядах, така да внимавате да правите.

9 Помни какво направи ГОСПОД, твоят Бог, на Мариам по пътя, когато излязохте от Египет!

10 Когато заемаш нещо на ближния си, да не влизаш в къщата му, за да вземеш залог от него.

11 Да заставаш навън и човекът, на когото заемаш, да изнесе залога вън при теб.

12 И ако човекът е беден, да не задържаш залога му през нощта.

13 Непременно да му върнеш залога, когато слънцето залезе, за да спи с дрехата си и да те благослови; и това ще ти бъде правда пред ГОСПОДА, твоя Бог.

14 Да не потискаш наемник, който е сиромах и беден, от братята ти или от чужденците ти, които са в земята ти, вътре в портите ти.

15 На същия ден да му даваш заплатата му, слънцето да не залязва над нея, защото той е беден и разчита на нея; за да не извика против теб към ГОСПОДА и това да ти бъде грях.

16 Бащите да не се умъртвяват заради синовете и синовете да не се умъртвяват заради бащите; всеки да се умъртвява заради собствения си грях.

17 Да не изкривяваш правото на чужденеца или на сирачето и да не вземаш дреха на вдовица в залог.

18 И да помниш, че беше роб в Египет и че ГОСПОД, твоят Бог, те избави от там; затова ти заповядвам да вършиш това нещо.

19 Когато жънеш жетвата на нивата си и забравиш някой сноп на нивата, да не се връщаш да го вземеш; да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата, за да те благославя ГОСПОД, твоят Бог, във всяко дело на ръцете ти.

20 Когато брулиш маслините си, да не претърсваш клоните си; това да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

21 Когато обереш на лозето си, да не се връщаш да го претърсваш; това да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата.

22 И да помниш, че беше роб в египетската земя; затова ти заповядвам да вършиш това нещо.

Continuar Lendo