Connect with us

Bíblia BULVEREN

Deuteronômio 14

1 Вие сте синове на ГОСПОДА, вашия Бог; да не се нарязвате по тялото си и да не се бръснете между очите си заради мъртвец,

2 защото ти си свят народ на ГОСПОДА, своя Бог; и ГОСПОД избра теб, за да бъдеш негов собствен народ от всичките народи, които са по лицето на земята.

3 Да не ядеш нищо гнусно.

4 Това са животните, които можете да ядете: говедо, овца и коза,

5 елен и газела, и сърна, и дива коза, и кошута, и антилопа и планинска овца.

6 И можете да ядете всяко животно с раздвоено копито, с напълно разцепено копито и което преживя храната сред животните.

7 Само тези да не ядете от онези, които преживят и от онези, които имат раздвоено копито: камилата, дивият и питомният заек, защото преживят, но нямат раздвоено копито; те са нечисти за вас;

8 и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя; тя е нечиста за вас; да не ядете месото им и да не се допирате до труповете им.

9 Тези можете да ядете от всички, които са във водата: можете да ядете всички, които имат перки и люспи,

10 а които нямат перки и люспи, да не ги ядете; те са нечисти за вас.

11 Можете да ядете всяка чиста птица.

12 А тези са, от които не бива да ядете: орела, лешояда, ястреба,

13 пиляка, сокола и канята по видовете й;

14 всяка врана по видове й;

15 камилоптицата, бухала, чайката, и ястреба по видовете му,

16 кукувицата, големия бухал, лебеда,

17 пеликана, лешояда, корморана,

18 щъркела, чаплата по видовете й и бекаса, и прилепа.

19 И всички крилати пълзящи са нечисти за вас; да не се ядат.

20 Можете да ядете всяка чиста птица.

21 Да не ядете никаква мърша. На чужденеца, който е вътре в портите ти, можеш да я даваш да я яде; или можеш да я продаваш на чужденец; защото ти си свят народ на ГОСПОДА, своя Бог. Да не свариш яре в млякото на майка му.

22 Непременно да отделяш десятък от цялата реколта на посевите си, която нивата ти произвежда всяка година.

23 И да ядеш десятъка от житото си, новото си вино и маслото си, и първородните от едрия и дребния си добитък пред ГОСПОДА, своя Бог, на мястото, където Той избере да засели Името Си; за да се научиш да се боиш всякога от ГОСПОДА, своя Бог.

24 Но ако пътят е прекалено дълъг за теб и не можеш да занесеш десятъка, тъй като мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, е избрал да засели Името Си, е прекалено далеч от теб, когато ГОСПОД, твоят Бог те благослови,

25 да разменяш десятъка за пари и да вържеш парите в ръката си, и да отидеш на мястото, което ГОСПОД, твоят Бог, е избрал.

26 И да похарчиш парите за каквото душата ти пожелае: за говеда и овце, и за вино, и за спиртно питие, и за всичко, което душата ти поиска; и там да ядеш пред ГОСПОДА, своя Бог, и да се веселиш, ти и домът ти.

27 Да не изоставяш левита, който е вътре в портите ти, защото той няма нито дял, нито наследство с теб.

28 В края на всеки три години да изнасяш целия десятък от реколтата си през онази година и да го слагаш вътре в портите си.

29 И левитът — защото той няма нито дял, нито наследство с теб — и чужденецът, и сирачето, и вдовицата, които са вътре в портите ти, да дойдат и да ядат, и да се наситят; за да те благославя ГОСПОД, твоят Бог, в цялото дело на ръката ти, което вършиш.

Continuar Lendo