Connect with us

Bíblia CROAT

Deuteronômio 25

1 Kad nastane svaa meu ljudima i dou na sud da im se sudi, neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi.

2 Ako krivac zaslui da bude iiban, neka mu sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbroje onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji.

3 Do etrdeset udaraca moe mu se dati, ali ne vie, da modrica ne bi bila prevelika te se ne bi ponizio tvoj brat pred tobom kad bi mu udarali vie udaraca.

4 Ne zavezuj usta volu kad vre.

5 Kad braa stanuju zajedno pa jedan od njih umre a da nije imao sina, ena pokojnoga neka se ne preudaje izvan kue, nego neka k njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za enu te izvri djeversku dunost.

6 A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova pokojnoga brata da njegovo ime ne izumre u Izraelu.

7 Ako, meutim, onaj ovjek ne eli da se oeni svojom snahom, onda njegova snaha neka doe na vrata pred starjeine i kae: 'Nee djever moj da sauva ime bratu svome u Izraelu; nee da mi uini djeversku dunost.'

8 Neka ga pozovu starjeine njegova grada i pitaju. Bude li uporan i kae: 'Ne elim se njom eniti',

9 neka njegova snaha k njemu pristupi na oi starjeine pa mu skine s noge sandalu, pljune mu u lice i kae ove rijei: 'Ovako se radi ovjeku koji nee da podigne doma svome bratu!'

10 Taj neka se prozove u Izraelu 'Dom bosoga'.

11 Ako se dvojica potuku, pa ena jednoga poe da izbavi svoga mua iz aka onoga koji ga tue i prui ona svoju ruku i onoga uhvati za sram,

12 odsijeci joj ruku i neka je ne saaljuje oko tvoje.

13 U torbi nemoj nositi dvojak uteg, vei i manji.

14 U svojoj kui opet nemoj drati dvojaku efu: veu i manju.

15 Neka ti je uteg potpun i toan i neka ti je efa potpuna i tona, da dugo ivi na zemlji koju ti daje Jahve, Bog tvoj.

16 Ta Jahvi je, Bogu tvome, odvratan tko to ini, tko god ini nepravdu.

17 Sjeaj se onoga to ti je uinio Amalek dok ste bili na putu poto ste izili iz Egipta;

18 kako te doeka na putu i pobi u tvom zaleu sve nemone kad si bio umoran i iscrpljen jer se nije Boga bojao.

19 I zato kad te Jahve, Bog tvoj, smiri od svih tvojih neprijatelja naokolo u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u batinu, izbrii pod nebom spomen na Amaleka. Ne zaboravi!

Continuar Lendo