Connect with us

Bíblia HUNUJ

Deuteronômio 27

1 Ezután Mózes, Izráel véneivel együtt, ezt parancsolta a népnek: Tartsátok meg mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok nektek.

2 Ha majd átkeltek a Jordánon arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked, állíts fel nagy köveket, és meszeld be azokat.

3 Írd fel rájuk ennek a törvénynek minden igéjét, amikor átkelsz, hogy bemenj arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked&#59; a tejjel és mézzel folyó földre, ahogyan megígérte neked az ÚR, atyáid Istene.

4 Amikor átkeltek a Jordánon, állítsátok fel az Ébál hegyén ezeket a köveket, ahogyan ma parancsolom nektek, és meszeljétek be azokat.

5 Építs ott oltárt Istenednek, az ÚRnak&#59; az oltár köveit ne vassal faragd ki.

6 Terméskőből építsd Istenednek, az ÚRnak az oltárát, és mutass be azon égőáldozatokat Istenednek, az ÚRnak.

7 Mutass be békeáldozatot is, edd azt meg ott, és örvendezz Istenednek, az ÚRnak színe előtt!

8 Írd rá a kövekre ennek a törvénynek minden igéjét tisztán és világosan!

9 Azután így beszélt Mózes a lévita-papokkal együtt egész Izráelhez: Légy csendben, és halld meg, Izráel! Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak népévé.

10 Hallgass azért Istenednek, az ÚRnak a szavára, és teljesítsd parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket én most megparancsolok nektek.

11 Ilyen parancsot adott azon a napon Mózes a népnek:

12 Ha átkeltek a Jordánon, a Garizim hegyén ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet: Simeon, Lévi és Júda, Issakár, József és Benjámin.

13 Az Ébál hegyén pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak: Rúben, Gád és Ásér, Zebulon, Dán és Naftáli.

14 Azután a léviták szólaljanak meg, és mondják ezt hangos szóval egész Izráelnek:

15 Átkozott az, aki mesterember keze munkájával faragott, vagy öntött bálványt készíttet, amit utál az ÚR, és azt titokban felállítja! Az egész nép pedig mondja rá: Ámen!

16 Átkozott, aki gyalázza apját és anyját! Az egész nép mondja rá: Ámen!

17 Átkozott, aki elmozdítja felebarátja határkövét! Az egész nép mondja rá: Ámen!

18 Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! Az egész nép mondja rá: Ámen!

19 Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt, az árvát és az özvegyet! Az egész nép mondja rá: Ámen!

20 Átkozott, aki apja feleségével hál, mert apja takaróját emeli fel! Az egész nép mondja rá: Ámen!

21 Átkozott, aki bármiféle állattal közösül! Az egész nép mondja rá: Ámen!

22 Átkozott, aki a nővérével hál, akár apja leányával, akár anyja leányával! Az egész nép mondja rá: Ámen!

23 Átkozott, aki az anyósával hál! Az egész nép mondja rá: Ámen!

24 Átkozott, aki titokban agyonüti a felebarátját! Az egész nép mondja rá: Ámen!

25 Átkozott, aki vesztegetést fogad el azért, hogy egy ártatlan embert megöljön! Az egész nép mondja rá: Ámen!

26 Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik! Az egész nép mondja rá: Ámen!

Continuar Lendo