Connect with us

Bíblia HUNUJ

Deuteronômio 14

1 Ti az ÚRnak, Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdaljátok hát össze magatokat halottért, a homlokotok fölött se nyírjátok le a hajatokat.

2 Mert az ÚRnak, Istenednek a szent népe vagy te, téged választott ki az ÚR, hogy az ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, amelyek a föld színén vannak.

3 Ne egyetek meg semmiféle utálatosat!

4 Ezeket az állatokat megehetitek: a marhát, a juhot és a kecskét,

5 a szarvast, a gazellát és az őzet, a zergét, az antilopot, a bölényt és a vadkecskét,

6 és minden olyan hasított körmű állatot, amelynek egészen kettéhasadt a két körme és kérődző állat, azt megehetitek.

7 De nem ehetitek meg a kérődzők közül, illetve a hasított körműek közül a tevét, a nyulat és a hörcsögöt, mert kérődzők ugyan, de nem hasított körműek&#59; tartsátok ezeket tisztátalanoknak.

8 A disznót is tartsátok tisztátalannak, mert hasított körmű ugyan, de nem kérődzik. Ezeknek a húsából ne egyetek, még a tetemüket se érintsétek!

9 Mindabból, ami a vízben él, ezeket ehetitek meg: megehetitek mindazt, aminek uszonya és pikkelye van.

10 De nem ehettek meg semmi olyat, amelynek nincs uszonya és pikkelye&#59; tartsátok azt tisztátalannak!

11 Minden tiszta madarat megehettek.

12 De nem ehetitek meg ezeket: a sast, a keselyűt és a halászsast,

13 a sólymot, a héját és a kányaféléket,

14 az összes hollóféléket&#59;

15 a struccot, a baglyot, a sirályt és a karvalyféléket&#59;

16 a kuvikot, a fülesbaglyot és a bölömbikát&#59;

17 a pelikánt, a dögkeselyűt és a vöcsköt&#59;

18 a gólya- és szarkaféléket, a búbos bankát és a denevért.

19 A szárnyas rovarokat is tartsátok mind tisztátalanoknak, ne egyétek meg!

20 A tiszta szárnyasokat mind megehetitek.

21 Nem szabad megennetek semmiféle döglött állatot. A lakóhelyeden levő jövevénynek odaadhatod, ő megeheti, vagy add el idegennek, mert te az ÚRnak, a te Istenednek szent népe vagy! Ne főzz gödölyét anyja tejében!

22 Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem!

23 Az ÚRnak, Istenednek a színe előtt edd meg, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, az URat mindenkor!

24 De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened, az ÚR, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened, az ÚR,

25 akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, s úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened, az ÚR.

26 Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek, az ÚRnak színe előtt, és örvendezz házad népével együtt!

27 A lakóhelyeden levő lévitáról se feledkezz meg, mert neki nincs birtoka úgy, mint neked.

28 Minden harmadik esztendő végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és raktározd el lakóhelyeden,

29 hogy ha majd eljön a lévita, akinek nincs birtoka úgy, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek, és jóllakhassanak. Így megáldja Istened, az ÚR, kezed minden munkáját, amit csak végzel.

Continuar Lendo