Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 33

1 Затова Йове, чуй словото ми и изслушай всичките ми думи.

2 Ето, сега отварям устата си, езикът ми говори на небцето ми.

3 Думите ми идват от правотата на сърцето ми и устните ми ясно ще говорят знание.

4 Духът на Бога ме е сътворил, дъхът на Всемогъщия живот ми дава.

5 Ако можеш ти, отговори ми, приготви се и пред мене застани.

6 Наистина, аз съм твой говорител пред Бога, и аз също съм откъснат от калта.

7 Ето, страх от мене няма да те ужасява, нито ръката ми ще тежи върху теб.

8 Ти наистина говори пред ушите ми, гласа на думите ти чух:

9 Чист съм и без престъпление, невинен съм, в мен няма беззаконие.

10 Ето, Той поводи намира против мен, счита ме за враг Свой,

11 слага краката ми в клада, всичките ми пътеки наблюдава.

12 Ето, в това ти не си прав — отговарям ти — защото Бог е по-възвишен от човека.

13 Защо спориш с Него, че не дава отчет за ни едно от делата си?

14 Наистина Бог говори веднъж или два пъти, но човекът не внимава:

15 в сън, в нощно видение, когато дълбок сън хората напада, когато дремят на леглата си,

16 тогава Той отваря на хората ушите и запечатва в тях поука,

17 за да отвърне човека от делата му, да изтръгне от човека гордостта,

18 да предпази от рова душата му и животът му от меч да не загине.

19 Бива наказван и с болки в леглото си, и с непрекъснато страдание в костите си,

20 и животът му от хляб се отвращава, а душата му — от вкусно ястие.

21 Плътта му чезне и не е за гледане, незабележимите му кости се подават.

22 И душата му до гроба приближава и при палачите — животът му.

23 Ако има пратеник за него, посредник, един между хиляда, да извести на човека задължението му,

24 тогаз ще се смили над него и ще каже: Избави го, да не слезе в рова, намерих откуп.

25 Плътта му ще е свежа като на младеж, в дните на младежката си сила ще се върне.

26 Ще се моли на Бога и Той ще бъде добромислен към него, ще гледа лицето Му с радост, защото Бог ще възвърне на човека правдата Си.

27 Тогава той ще пее пред хората и ще казва: Съгреших и изкривих правото, но той не ми отплати.

28 Той избави душата ми да не слезе във рова и животът ми ще види светлината!

29 Ето, Бог върши всичко това два или три пъти с човека,

30 за да отвърне душата му от рова, да бъде просветлен със светлината на живота.

31 Внимавай, Йове, слушай ме, мълчи, и ще говоря.

32 Отговори ми, ако имаш думи; говори, защото аз желая да те оправдая.

33 Но ако не, то ти ме слушай; мълчи, и аз ще те поуча в мъдрост.

Continuar Lendo