Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 24

1 Понеже времената не са скрити от Всемогъщия, защо онези, които Го познават, не виждат дните Му?

2 Едни преместват граници, грабят стадо и го пасат.

3 Откарват магарето на сирачетата, вземат в залог говедото на вдовицата.

4 Изтласкват бедните от пътя, сиромасите на земята заедно се крият.

5 Ето, като диви магарета в пустинята те излизат по работата си, подраняват за грабеж; пустинята им дава хляб и за децата им.

6 Жънат фуража си в полето и събират пабиръка от лозето на безбожния.

7 Прекарват нощта голи, без дрехи, и нямат завивка в студа.

8 Планински дъждове ги мокрят, прегръщат скалата, понеже нямат подслон.

9 Други грабват сирачето от майчината гръд и вземат залог от сиромаха.

10 Карат голия да си отиде без дреха и които носят сноповете, остават гладни.

11 Изстискват масло в оградите им и тъпчат линовете им, но пак са жадни.

12 Хора стенат из града и душите на ранените викат, но Бог не им счита безумие.

13 Тези са противниците на светлината, не познават пътищата й и не стоят в пътеките й.

14 Убиецът става преди светлината, убива сиромаха и бедния, а нощем е като крадец.

15 И окото на прелюбодееца чака здрача и казва: Око няма да ме види! — и слага покривало на лицето си.

16 В тъмнината се разбиват къщи; а през деня те се затварят, не познават светлината.

17 Защото зората за всички тях е смъртна сянка, защото познават ужасите на смъртната сянка.

18 Лек е по лицето на водите, прокълнат на земята е делът им, не се обръща повече към пътя за лозята.

19 Както сушата и жегата поглъщат снежните води, така и Шеол — съгрешилите.

20 Утробата ще го забрави, червеят се храни сладко с него. Няма вече да се помни и неправдата ще се строши като дърво.

21 Онеправдава неплодната, която не ражда, и не прави добро на вдовицата.

22 Влачи силните със силата Си; става, и никой не е сигурен за живота си.

23 Той им дава безопасност, и те се успокояват, но очите Му са върху пътищата им.

24 Възвисяват се за малко, и ги няма; снижават се, и като всички си отиват; отсичат се като глави на класове.

25 Сега, ако не е така, кой ще докаже, че лъжец съм, и кой речта ми ще унищожи?

Continuar Lendo