Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

Jó 24

1 Varför har den Allsmäktigeinga domstider i förvar?Varför får hans vänner inte se hans dagar?

2 De flyttar undan gränsstenar,de rövar bort hjordar och för dem i bet.

3 De för bort de faderlösas åsna,och tar änkans ko i pant.

4 De tränger bort de fattiga från vägen,de nödställda i landet måste alla gömma sig.

5 Se, som vildåsnor i öknengår de ut till sin gärning.De söker efter mat,och hedmarken ger dem bröd åt barnen.

6 De skördar foder på fältet,de plockar det som finns kvar i den ogudaktiges vingård.

7 Nakna ligger de om natten, utan kläder,de har inget att skyla sig med i kölden.

8 De dränks av skurar från bergen,i brist på skydd håller de sig tätt intill klippan.

9 Faderlösa slits från sin moders bröstoch pant tas från den fattige.

10 De måste gå omkring nakna, utan kläder,hungrande bär de på kärvar.

11 Mellan deras murar pressar de ut olja,törstande trampar de vinpressen.

12 Från staden hörs de döendes jämmer,svårt sårade ropar på hjälp.Men Gud aktar ej på sådan ondska.

13 Andra har blivit fiender till ljuset,de känner inte dess vägar,de vistas inte på dess stigar.

14 Så snart det dagas stiger mördaren upp,han dödar den nödställde och fattige,och om natten blir han tjuvars like.

15 Äktenskapsbrytarens öga spanar efter skymningen,han tänker: "Inget öga får se mig",och täcker sitt ansikte med en slöja.

16 Vid mörkrets inbrott bryter de sig in i husen,om dagen låser de sig inne.De vill inte veta av ljuset.

17 Ty svartaste mörker är morgon för dem alla,ja, de är väl förtrogna med mörkrets fasor.

18 De är som något lätt på vattenytan.Deras jordstycke är förbannat i landet,ingen styr sin färd till vingårdarna.

19 Som torka och hetta förtär snövattnet,så förtär dödsriket den som har syndat.

20 Modersskötet glömmer honom,maskar frossar på honom,ingen bevarar hans minne.Som ett träd bryts orättfärdigheten av.

21 Han handlar illa mot den ofruktsamma som ej kan föda,änkan behandlar han inte väl.

22 Men Gud rycker bort de starka genom sin kraft.När han griper in, kan de inte vara säkra för sitt liv.

23 Han ger dem trygghet och vila,men hans ögon vakar över deras vägar.

24 En kort tid är de upphöjda,sedan är de borta,de slås ner och skördas som alla,de vissnar likt axens toppar.

25 Om det inte är så,vem kan visa att jag ljuger,och göra mina ord om intet?

Continuar Lendo