Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

Jó 26

1 Då tog Job till orda och sade:

2 Vilken hjälp har du ej gett den maktlöse,hur har du ej stärkt den svages arm!

3 Vilka råd har du ej gett den ovise,vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen!

4 För vem för du din talanoch vems ande utgår från dig?

5 De avlidna skälver,likaså djupets vatten och de som bor där.

6 Dödsriket ligger naket för honom,avgrunden utan täckelse.

7 Han spänner ut himlen i norr över det tomma,han hänger upp jorden på intet.

8 Han samlar upp vatten i sina moln,och skyarna brister inte under bördan.

9 Han gömmer sin tron för vår åsyn,han höljer den med sina skyar.

10 En välvd horisont har han satt över vattnen,där ljuset gränsar mot mörkret.

11 Himlens pelare skälver,de häpnar över hans bestraffningar.

12 Med sin kraft stillar han havet,genom sitt förstånd krossar han Rahab.

13 Han andas och himlen blir klar.Hans hand genomborrar den snabba ormen.

14 Se, detta är endast utkanterna av hans verk,en svag viskning är allt vi hör om honom.Hans dånande kraft, vem kan förstå den?

Continuar Lendo