Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 26

1 А Йов отговори и каза:

2 Как си помогнал ти на слабия, как си спасил безсилната ръка!

3 Как си съветвал онзи, който няма мъдрост, и показал изобилно разум свършен!

4 На кого си дума известил? И чий дух е от теб излязъл?

5 Пред Бога треперят сенките под водите и обитателите им.

6 Шеол е гол пред Него и няма покривало Авадон.

7 Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.

8 Връзва водите в облаците Си, но пак облакът под тях не се съдира.

9 Покрива лицето на престола Си, като разпростира облака Си над него.

10 Поставил е граница върху кръга на повърхността на водите, при края на светлината и мрака.

11 Небесните стълбове треперят и се ужасяват при Неговата заплаха.

12 Той вълнува морето със силата Си и с разума Си разби Рахав.

13 Чрез дъха Му заблестяват небесата, ръката Му пробожда бягащия змей.

14 Ето, това са само краищата на Неговите пътища, и колко слаб шепот чуваме от Него! А гърма на силата Му кой ще разбере?

Continuar Lendo