Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 20

1 Тогава нааматецът Софар отговори и каза:

2 Затова мислите ми ме карат да отговоря и затова бързам.

3 Чух изобличение за мой позор и духът на разума ми отговаря.

4 Не знаеш ли това от древността, откак човек е сложен на земята,

5 че тържеството на безбожните е краткотрайно и радостта на лицемера — мигновена?

6 Макар и величието му да се извиси до небето и главата му да стигне до облаците,

7 като изпражненията си ще се изрине навеки; които са го виждали, ще кажат: Къде е?

8 Като сън ще отлети и няма да се намери, като нощно видение ще бъде пропъден.

9 Око го е видяло, но няма да го види вече; и мястото му няма да го види вече.

10 Децата му ще търсят благоволението на бедните и ръцете му ще върнат богатството му.

11 Костите му са пълни с младежката му сила, но тя ще лежи с него в пръстта.

12 Макар и злото да е сладко в устата му и да го крие под езика си,

13 да го жали, да не го оставя и да го задържа под небцето си,

14 пак храната му променя се в стомаха му, змийска жлъчка става вътре в него.

15 Богатство е погълнал, но отново го повръща; Бог го изтръгва от корема му.

16 Змийска отрова ще суче, език на пепелянка ще го умъртви.

17 Няма да види потоците, реките, течащи с мед и масло.

18 Ще върне това, за което се е трудил, и няма да го погълне; какъвто имотът, такова и връщането; и той няма да им се радва.

19 Защото е угнетил и е оставил сиромасите, заграбил е къща, не я е построил.

20 Наистина той не знае спокойствие в себе си, няма да опази нищо, което желае.

21 Нищо не избягва от лакомията му, затова благоденствието му няма да е трайно.

22 В пълнотата на изобилието си ще изпадне в беда, ръката на всеки страдалец ще дойде върху него.

23 Когато напълва търбуха си, Бог ще изпрати върху него яростта на гнева Си и ще го изсипе върху него, докато яде.

24 Щом бяга от желязното оръжие, ще го прониже бронзов лък.

25 Стрелата се изтегля, от тялото излиза, блестящият й връх — от жлъчката му, и ужаси го нападат.

26 За съкровищата му се пази пълна тъмнина, нераздухван огън ще го пояде; зло ще сполети и оцелелия във шатрата му.

27 Небесата ще открият беззаконието му и земята ще се надигне против него.

28 Печалбата на дома му ще изчезне, ще изтече в деня на Неговия гняв.

29 Това е от Бога делът на безбожния, отреденото му от Бога наследство.

Continuar Lendo