Connect with us

Bíblia BULVEREN

Jó 5

1 Извикай сега — има ли кой да ти отговори? И към кого от светите ще се обърнеш?

2 Защото досадата убива безумния и завистта умъртвява простия.

3 Виждал съм безумния да се закоренява и жилището му веднага съм проклинал.

4 Далеч са синовете му от безопасност; стъпкват ги във портата и няма избавител.

5 Гладният изяжда жетвата им и през тръните я граби; грабител поглъща имота им.

6 Защото бедствието не идва от пръстта, нито печалта пониква от земята;

7 но човек се ражда за печал, както искрите нагоре хвърчат.

8 Но аз ще търся Бога и делото си на Бога ще възложа,

9 който върши велики, неизследими дела и безбройни чудеса.

10 Той дава дъжд по лицето на земята и вода изпраща по лицето на полята.

11 Възвишава смирените и издига в безопасност нажалените.

12 Осуетява замислите на коварните и ръцете им не изпълняват начинанието си.

13 Улавя мъдрите в лукавството им, на хитрите съветът се проваля.

14 Денем срещат тъмнина, по пладне ходят пипнешком, като че нощем.

15 Но Той спасява сиромаха от меча, от устата и от ръката на силния.

16 Така бедният има надежда и устата на беззаконието се затварят.

17 Ето, блажен човекът, когото Бог изобличава; затова не презирай наказанието от Всесилния.

18 Защото Той наранява и Той превързва; Той поразява и ръцете Му изцеляват.

19 В шест беди ще те избави, и в седем няма зло да те докосне.

20 В глад от смърт ще те откупи и във война — от силата на меча.

21 Ще бъдеш скрит от бича на езика и няма да се плашиш от насилие, когато дойде.

22 Ще се присмееш на насилието и глада, от земни зверове не ще се плашиш.

23 Защото ще бъдеш в съюз със камъните на полето и полските зверове ще бъдат в мир със теб.

24 И ще познаеш, че шатрата ти е в мир, ще прегледаш жилището си и нищо няма да ти липсва.

25 Ще познаеш също, че потомството ти ще е многобройно и потомците ти — като земната трева.

26 Ще отидеш в гроба си във пълна зрялост, както житните снопи се прибират на времето си.

27 Ето, това изследвахме, така е. Чуй и разбери за себе си.

Continuar Lendo