Connect with us

Bíblia SWEFOLK1998

Jó 21

1 Då tog Job till orda och sade:

2 Lyssna noga på mina ord,låt det vara den tröst ni ger mig.

3 Visa mig tålamod så att jag får tala,och när jag har talat kan du håna.

4 Är det en människa jag grälar på?Varför skulle jag inte vara otålig?

5 Se på mig och häpna,lägg handen på munnen.

6 När jag tänker på det blir jag förskräckt,rysningar griper min kropp.

7 Varför får de ogudaktiga leva,bli gamla och växa i kraft?

8 De ser sina barn leva bland sigoch sina avkomlingar har de inför sina ögon.

9 Deras hus står trygga utan fasor,Gud drabbar dem ej med sitt ris.

10 Deras boskap lyckas alltid para sig,deras kor kalvar utan missfall.

11 Deras minsta släpper de ut som en hjord,deras barn dansar omkring.

12 De sjunger till pukor och harporoch jublar till musik av flöjter.

13 De lever sina dagar i välmåga,och i frid far de ner till dödsriket.

14 De sade till Gud: "Låt oss vara!Vi har ingen lust att lära känna dina vägar.

15 Vem är den Allsmäktige att vi skulle tjäna honom?Vad skulle vi vinna på att åkalla honom?"

16 Se, deras framgång ligger inte i deras egen hand.De ogudaktigas rådslag är fjärran från mig.

17 Hur ofta slocknar de ogudaktigas lampa?Hur ofta kommer olycka över dem,plågor som Gud i vrede tilldelar dem?

18 Hur ofta blir de som halm för vinden,lika agnar som stormen för bort?

19 Ni säger: "Gud sparar hans straff till barnen."Må han vedergälla honom själv, så att han får känna det.

20 Må den ogudaktige med egna ögon få se sitt fall,må han få dricka av den Allsmäktiges vrede.

21 Ty frågar han efter sin familj när han är borta,när antalet månader för hans del är slut?

22 Kan någon lära Gud förstånd,han som dömer över de högsta?

23 Den ene dör i sin krafts dagar,helt sorglös och trygg.

24 Hans kärl är fulla av mjölk,och märgen i hans ben har bevarat sin saft.

25 Den andre dör med bedrövad själ,utan att ha smakat det goda.

26 Tillsammans ligger de i stoftet,med förruttnelsens maskar över sig.

27 Se, jag känner era tankaroch era lömska planer mot mig.

28 Ni frågar: "Vad blev det av stormännens hus,av tälten där de ogudaktiga bodde?"

29 Har ni inte frågat de vittberesta,lyssnar ni inte till deras vittnesbörd?

30 Den onde skonas på olyckans dag,han räddas undan vredens dag.

31 Vem säger honom rakt i ansiktet hur han lever,vem straffar honom för vad han har gjort?

32 När han har förts till gravenvakar man vid gravkullen.

33 Dalens mylla är ljuvlig för honom,alla människor följer honom,och otaliga har gått före honom.

34 Hur tom är inte den tröst ni ger mig.Era svar är endast bedrägeri.

Continuar Lendo