Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 14

1 Druge godine kraljevanja Joaa, sina Joahazova, nad Izraelom, postade judejskim kraljem Amasja, sin Joaev.

2 Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je dvadeset i devet godina u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Joadana i bila je iz Jeruzalema.

3 inio je to je pravo u Jahvinim oima, ali ne sasvim kao praotac njegov David. U svemu je slijedio Joaa, svoga oca.

4 Ali uzviica nije razruio i narod je svejednako prinosio rtve i kad na uzviicama.

5 Kad je uvrstio kraljevstvo, smakao je one asnike koji su mu ubili oca.

6 Ali nije pogubio sinova onih ubojica, prema onome to je napisano u knjizi Zakona Mojsijeva, gdje Jahve zapovijeda: "Neka se oevi ne pogubljuju za sinove ni sinovi za oeve, nego svatko neka gine za svoj grijeh."

7 On je potukao Edomce u Slanoj dolini, deset tisua njih, i u bitki je zauzeo Selu; dao joj je ime Jokteel, koje nosi do dananjega dana.

8 Tada Amasja posla glasnike izraelskom kralju Joau, sinu Jehuova sina Joahaza, i porui mu: "Doi da se ogledamo!"

9 A izraelski kralj Joa odvrati judejskom kralju Amasji: "Libanonski je trn jedanput poslao glasnike k libanonskom cedru: 'Daj ker mome sinu za enu', ali su divlje zvijeri libanonske prole i trn izgazile.

10 Potukao si Edomce, pa ti se srce uzobijestilo i trai slavu! Radije ostani kod kue. Zato izaziva zlo i hoe da propadne ti i svi Judejci s tobom?"

11 Ali Amasja ne poslua. Izae izraelski kralj Joa te se ogledae u boju on i judejski kralj Amasja u Bet emeu u Judeji.

12 Izraelci porazie Judejce i oni pobjegoe svaki pod svoj ator.

13 Izraelski kralj Joa uhvati u Bet emeu judejskoga kralja Amasju, sina Joaeva, sina Ahazjina, i odvede ga u Jeruzalem. Tada srui jeruzalemski zid od Efrajimovih vrata do Ugaonih vrata, u duini od etiri stotine lakata.

14 Uzevi sve zlato, srebro i posue to se nalazilo u Domu Jahvinu i u riznici kraljevskog dvora, povrh toga i taoce, vrati se u Samariju.

15 Ostala povijest Joaeva, sve to je inio i poduzimao i kako je ratovao s Amasjom, judejskim kraljem, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva?

16 Joa je poinuo sa svojim ocima i pokopan je u Samariji uz kraljeve izraelske. Sin njegov Jeroboam zakralji se mjesto njega.

17 Amasja, sin Joaev, judejski kralj, ivio je jo petnaest godina poslije smrti izraelskog kralja Joaa, sina Joahazova.

18 A ostala povijest Amasjina zar nije zapisana u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?

19 Protiv njega je skovana urota u Jeruzalemu. Iako je on pobjegao u Laki, poslae za njim u Laki ljude koji ga ondje ubie.

20 Odande su ga prenijeli na konjima i sahranili u Jeruzalemu kraj njegovih otaca, u Davidovu gradu.

21 Tada sav judejski narod uze Azahju, komu bijae esnaest godina, i zakralji ga namjesto njegova oca Amasje.

22 On opet sagradi Elat povrativi ga Judeji, poto je kralj poinuo kod svojih otaca.

23 Petnaeste godine kraljevanja judejskog kralja Amasje, sina Joaeva, postade izraelskim kraljem u Samariji Jeroboam, sin Joaev. On je kraljevao etrdeset i jednu godinu.

24 inio je to je zlo u oima Jahvinim, nije se ostavio nijednoga grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela.

25 On je dobio natrag izraelsko podruje od Ulaza u Hamat do Mrtvoga mora, prema rijei koju je Jahve, Bog Izraelov, rekao preko sluge svoga Jone, sina Amitajeva, proroka iz Gat Hahefera.

26 Jer je Jahve vidio ljutu nevolju Izraelovu da vie nema ni slobodnih ni robova i nikoga da pomogne Izraelu.

27 Ali Jahve nije odluio izbrisati ispod neba ime Izraelovo: spasio ga je rukom Jeroboama, sina Joaeva.

28 Ostala povijest Jeroboama, sve to je uinio i sve to je poduzimao, kako je ratovao i kako je vratio Damask Judi i Izraelu, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

29 Jeroboam je poinuo sa svojim ocima. Pokopali su ga u Samariji uz kraljeve izraelske, a njegov sin Zaharija zakralji se mjesto njega.

Continuar Lendo