Connect with us

Bíblia CROAT

2 Reis 18

1 Tree godine kraljevanja Hoee, sina Elina, u Izraelu, postao je judejskim kraljem Ezekija, sin Ahazov.

2 Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio. Kraljevao je dvadeset i devet godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Abija, Zaharijina ki.

3 inio je to je pravo u oima Jahvinim, sasvim kao njegov otac David.

4 On je uklonio uzviice, sruio je stupove, sasjekao je aere i razbio zmiju od mjedi koju bijae nainio Mojsije. Izraelci su joj sve do tada prinosili rtve. Zvali su je Nehutan.

5 Pouzdavao se u Jahvu, Boga Izraelova. Ni prije njega ni poslije njega ne bijae mu ravna meu kraljevima judejskim.

6 Prionuo je uz Jahvu i nikada se nije okrenuo od njega. Drao je sve zapovijedi to ih je Jahve dao preko Mojsija.

7 I Jahve bijae s njim, pomagae ga u svim njegovim pothvatima. Pobunio se protiv asirskog kralja i nije mu vie bio podloan.

8 On je potukao Filistejce do Gaze, opustoio njihovo podruje od straarskih kula sve do utvrenih gradova.

9 etvrte godine vladavine Ezekijine, a to je bila sedma godina kraljevanja izraelskog kralja Hoee, sina Elina, napade asirski kralj Salmanasar Samariju i opsjede je.

10 Osvojio ju je nakon tri godine. este godine Ezekijine vladavine, a devete godine izraelskog kralja Hoee, pala je Samarija.

11 Asirski je kralj odveo Izraelce u suanjstvo u Asiriju i naselio ih u Halahu, na Haboru, rijeci gozanskoj, i u medijskim gradovima.

12 Bijae to stoga to nisu posluali glas Jahve, Boga svoga, i to su prekrili njegov Savez i sve to im je naredio Mojsije, sluga Jahvin. Nisu nita sluali niti vrili.

13 etrnaeste godine Ezekijina kraljevanja asirski kralj Sanherib napade utvrene judejske gradove i osvoji ih.

14 Tada judejski kralj Ezekija porui asirskom kralju u Laki: "Pogrijeio sam! Obustavi svoje napade na me. Snosit u sve to mi nametne." Asirski kralj zatrai od Ezekije, judejskog kralja, tri stotine talenata srebra i trideset talenata zlata.

15 I dade Ezekija sve srebro to se nalo u Domu Jahvinu i u riznicama kraljevskog dvora.

16 U to je vrijeme Ezekija obio vrata i vratnice na Svetitu Jahvinu to ih bijae pozlatio on sam, judejski kralj Ezekija, i posla to asirskom kralju.

17 Asirski je kralj poslao iz Lakia u Jeruzalem kralju Ezekiji vrhovnog zapovjednika vojske, velikog dvoranina i peharnika s jakom vojskom. Krenue oni, a kad su stigli u Jeruzalem, stadoe kod vodovoda Gornjeg ribnjaka, na putu u Valjarevo polje.

18 Oni pozvae kralja. Pred njim je izaao upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar ebna i savjetnik Joah, sin Asafov.

19 Veliki peharnik ree im: "Kaite Ezekiji: 'Ovako veli veliki kralj, kralj asirski: kakvo je to pouzdanje u koje se uzda?

20 Misli li da su prazne rijei ve savjet i snaga za rat? U koga se uzda da si se pobunio protiv mene?

21 Eto, oslanja se na Egipat, na slomljenu trsku koja probada i prodire dlan onomu tko se na nju nasloni. Takav je faraon, kralj egipatski, svima koji se uzdaju u njega.'

22 Moda ete mi odgovoriti: 'Uzdamo se u Jahvu, Boga svojega.' Ali nije li njemu Ezekija uklonio uzviice i rtvenike i zapovjedio Judejcima i Jeruzalemu: 'Samo se pred ovim rtvenikom u Jeruzalemu klanjajte.'

23 Hajde, okladi se s mojim gospodarom, asirskim kraljem: dat u ti dvije tisue konja ako mogne nai jahae za njih!

24 Kako e onda odoljeti jednome jedinom od najmanjih slugu moga gospodara? Ali se ti uzda u Egipat da e ti dati kola i konjanika.

25 Naposljetku, zar sam ja mimo volju Jahvinu krenuo protiv ovoga mjesta da ga razorim? Sam mi je Jahve rekao: 'Idi na tu zemlju i razori je!'"

26 Elijakim, ebna i Joah rekoe velikom peharniku: "Molimo te, govori svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo; ne govori s nama judejski da uje narod koji je na zidinama!"

27 Ali im veliki peharnik odgovori: "Zar me moj gospodar poslao da ovo kaem tvome gospodaru i tebi, a ne upravo onim ljudima koji sjede na zidinama, osueni da s vama jedu svoju neist i piju svoju mokrau?"

28 Tada se veliki peharnik uspravi i u sav glas povika na judejskom ove rijei: "ujte rije velikoga kralja, kralja asirskog!

29 Ovako veli kralj: 'Neka vas Ezekija ne zavarava, jer vas ne moe izbaviti iz moje ruke.

30 Neka vas Ezekija ne hrabri pouzdanjem u Jahvu govorei: Jahve e nas sigurno izbaviti, ovaj grad nee pasti u ruke kralju asirskom.'

31 Ne sluajte Ezekije, jer ovako veli asirski kralj: 'Sklopite mir sa mnom, predajte mi se, pa neka svaki od vas jede plodove iz svoga vinograda i sa svoje smokve i neka pije vode iz svojega studenca

32 dok ne doem i ne odvedem vas u zemlju kao to je vaa, u zemlju penice i mota, u zemlju kruha i vinograda, u zemlju ulja i meda da biste ivjeli i da ne pomrete. Ne dajte da vas Ezekija zaludi govorei vam: Jahve e vas izbaviti.'

33 Jesu li bogovi drugih naroda izbavili svoje zemlje iz ruku asirskoga kralja?

34 Gdje su bogovi hamatski i arpadski, gdje su bogovi sefarvajimski, henski i ivski, gdje su bogovi samarijski da izbave Samariju iz ruke moje?

35 Koji su meu svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke da bi Jahve izbavio Jeruzalem iz ruke moje?"

36 utjeli su i ni rijei mu nisu odgovorili, jer kralj bijae zapovjedio: "Ne odgovarajte mu!"

37 Upravitelj dvora Elijakim, sin Hilkijin, pisar ebna i savjetnik Joah, sin Asafov, dooe k Ezekiji, razdrijevi haljine, i saopie mu rijei velikoga peharnika

Continuar Lendo