Connect with us

Bíblia POLAND

1 Tessalonicenses 5

1 A o czasach i o chwilach, bracia! nie potrzebujecie, aby wam pisano.

2 Albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański jako złodziej w nocy, tak przyjdzie.

3 Bo gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo! tedy na nich nagłe zginienie przyjdzie, jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą.

4 Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił.

5 Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia; nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności.

6 Przeto nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i bądźmy trzeźwymi.

7 Albowiem którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają.

8 Lecz my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, oblekłszy się w pancerz wiary i miłości, i w przyłbicę nadziei zbawienia.

9 Gdyż Bóg nie postawił nas ku gniewu, ale ku nabyciu zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

10 Który umarł za nas, abyśmy lub czujemy, lub śpimy, wespół z nim żyli.

11 Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.

12 A prosimy was, bracia! abyście poznali tych, którzy pracują między wami i którzy są przełożonymi waszymi w Panu, i napominają was;

13 Abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą.

14 A prosimy was, bracia! napominajcie tych, którzy nie stoją w rzędzie, cieszcie bojaźliwych, znaszajcie słabych, nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim;

15 Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami między sobą i ku wszystkim.

16 Zawsze się radujcie.

17 Bez przestanku się módlcie.

18 Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam.

19 Ducha nie zagaszajcie.

20 Proroctw nie lekceważcie.

21 Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie.

22 Od wszelkiego podobieństwa złości się wstrzymywajcie.

23 A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci; a cały duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane.

24 Wiernyż jest ten, który was powołał, który też to uczyni,

25 Bracia! módlcie się za nami.

26 Pozdrówcie braci wszystkich z pocałowaniem świętem.

27 Poprzysięgam was przez Pana, aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym.

28 Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami. Amen.

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply