Connect with us

Bíblia ESTONIAN

1 Tessalonicenses 5

1 Aga aegadest ja tundidest ei ole teile, vennad, tarvis kirjutada,

2 sest te ise teate selgesti, et Issanda päev tuleb nagu varas öösel.

3 Kui nad ütlevad: „Nüüd on rahu ja julgeolek!”, tabab neid äkiline hukatus nõnda nagu lapsevaev naise, kes on käima peal; ja nad ei pääse mitte pakku.

4 Aga teie, vennad, ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks haarata kui varas.

5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed.

6 Siis ärgem magagem nagu teised, vaid valvakem ja olgem kained.

7 Sest kes magavad, need magavad öösel, ja kes joobnud on, need on öösel joobnud.

8 Aga meie, kes oleme päeva lapsed, olgem kained, varustatud usu ja armastuse raudrüüga ja päästelootuse kiivriga.

9 Sest Jumal ei ole meid pannud viha alla, vaid pääste omandamisele meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,

10 Kes meie eest suri, et meie, kas valvame või magame, ühes Temaga elaksime.

11 Sellepärast manitsege üksteist ja kosutage üksteist, nagu te seda teetegi.

12 Aga me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teevad tööd teie seas ja on teie ülevaatajad Issandas ning juhatavad teid,

13 ja pidada neid üpris väga armsaks nende töö pärast. Pidage rahu isekeskis!

14 Me manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage argu, toetage nõtru, olge pika meelega kõikide vastu.

15 Katsuge, et ükski teisele ei tasu kurja kurjaga, vaid püüdke ikka teha head üksteisele ja kõikidele.

16 Olge ikka rõõmsad.

17 Palvetage lakkamata.

18 Olge tänulikud kõige eest; sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses.

19 Ärge kustutage Vaimu.

20 Ärge pange halvaks prohvetlikult kõnelemist.

21 Katsuge kõike läbi; pidage kinni, mis hea on.

22 Hoiduge kõiksuguse kurja eest.

23 Aga rahu Jumal Ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hing ja ihu säiligu laitmatuina meie Issanda Jeesuse Kristuse tulekuks.

24 Ustav on See, Kes teid kutsub; küll Ta teebki seda.

25 Vennad, palvetage meie eest!

26 Tervitage kõiki vendi püha suudlusega.

27 Ma vannutan teid Issanda juures, et te selle kirja ette loeksite kõigile vendadele.

28 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

Continuar Lendo

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply