Connect with us

Bíblia CROAT

Mateus 24

1 Isus izie iz Hrama. Putom mu pristupie uenici pokazujui mu hramsko zdanje.

2 A on im ree: "Ne vidite li sve ovo? Zaista, kaem vam, ne, nee se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."

3 Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupie k njemu uenici nasamo govorei: "Reci nam kada e to biti i koji e biti znak tvojega Dolaska i svretka svijeta?"

4 Isus im odgovori: "Pazite da vas tko ne zavede!

5 Mnogi e doista doi u moje ime i govoriti: 'Ja sam Krist!' I mnoge e zavesti."

6 "A ut ete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to jo nije svretak.

7 Narod e ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit e gladi i potresa po raznim mjestima.

8 Ali sve je to samo poetak trudova."

9 "Tada e vas predavati na muke i ubijati vas. I svi e vas narodi zamrziti zbog imena moga.

10 Mnogi e se tada sablazniti, izdavat e jedni druge i mrziti se meu sobom.

11 Ustat e mnogi lani proroci i mnoge zavesti.

12 Razmahat e se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.

13 Ali tko ustraje do svretka, bit e spaen."

14 "I propovijedat e se ovo evanelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedoanstvo svim narodima. Tada e doi svretak."

15 "Kada dakle vidite da grozota pustoi, po prorotvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko ita, neka razumije:

16 koji se tada zateknu u Judeji, neka bjee u gore;

17 tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti to iz kue;

18 i tko bude u polju, neka se ne okree natrag da uzme haljinu!"

19 "A jao trudnicama i dojiljama u one dane!"

20 "I molite da bijeg va ne bude zimi ili subotom

21 jer tada e biti velika tjeskoba kakve ne bijae od poetka svijeta sve do sada, a nee je ni biti."

22 "I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit e se dani oni."

23 "Ako vam tada tko rekne: 'Gle, evo Krista!' ili: 'Eno ga!' – ne povjerujte!

24 Ustat e, doista, lani kristi i lani proroci i iznijeti znamenja velika i udesa da, bude li mogue, zavedu i izabrane."

25 "Eto, prorekao sam vam."

26 "Reknu li vam dakle: 'Evo, u pustinji je!', ne izlazite; 'Evo ga u lonicama!', ne vjerujte.

27 Jer kao to munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako e biti i s dolaskom Sina ovjejega."

28 "Gdje bude strvine, ondje e se skupljati orlovi."

29 "A odmah nakon nevolje onih dana sunce e pomrati i mjesec nee vie svijetljeti i zvijezde e s neba padati i sile e se nebeske poljuljati."

30 "I tada e se pojaviti znak Sina ovjejega na nebu. I tada e proplakati sva plemena zemlje. I ugledat e Sina ovjejega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moi i slavom.

31 I razaslat e anele svoje s trubljom velikom i sabrat e mu izabranike s etiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga."

32 "A od smokve se nauite prispodobi! Kad joj grana ve omeka i lie potjera, znate: blizu je ljeto.

33 Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!"

34 "Zaista, kaem vam, ne, nee uminuti narataj ovaj dok se sve to ne zbude.

35 Nebo e i zemlja uminuti, ali rijei moje ne, nee uminuti."

36 "A o onom danu i asu nitko ne zna, pa ni aneli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.

37 Kao u dane Noine, tako e biti i Dolazak Sina ovjejega.

38 Kao to su u dane one – prije potopa – jeli i pili, enili se i udavali do dana kad Noa ue u korablju

39 i nita nisu ni slutili dok ne doe potop i sve odnije – tako e biti i Dolazak Sina ovjejega.

40 Dvojica e tada biti u polju: jedan e se uzeti, drugi ostaviti.

41 Dvije e mljeti u mlinu: jedna e se uzeti, druga ostaviti."

42 "Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin va dolazi.

43 A ovo znajte: kad bi domain znao o kojoj strai kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kue.

44 Zato i vi budite pripravni jer u as kad i ne mislite Sin ovjeji dolazi."

45 "Tko li je onaj vjerni i razumni sluga to ga gospodar postavi nad svojim ukuanima da im izda hranu u pravo vrijeme?

46 Blago onome sluzi kojega gospodar kada doe nae da tako radi!

47 Zaista, kaem vam, postavit e ga nad svim imanjem svojim."

48 "No rekne li taj zli sluga u srcu: 'Okasnit e gospodar moj'

49 pa stane tui sudrugove, jesti i piti s pijanicama,

50 doi e gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u as u koji i ne sluti;

51 rasjei e ga i dodijeliti mu udes meu licemjerima. Ondje e biti pla i krgut zubi."

Continuar Lendo