Connect with us

Bíblia ESTONIAN

Mateus 24

1 Ja Jeesus tuli välja pühakojast ja läks edasi. Ja Tema jüngrid astusid Ta juure Temale näitama pühakoja hooneid.

2 Aga Jeesus ütles neile: „Eks te näe seda kõike? Tõesti Ma ütlen teile, siia ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”

3 Ja kui Ta Õlimäel istus, astusid jüngrid Tema juure isepäinis ja ütlesid: „Ūtle meile, millal see kõik sünnib ja mis on Su tulemise ja maailma-ajastu lõpetuse tunnus?”

4 Aga Jeesus kostis ning ütles neile: „Katsuge, et keegi teid ei eksita!

5 Sest paljud tulevad Minu nime all ja ütlevad: Mina olen Kristus! ja eksitavad paljusid.

6 Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast; katsuge, et te ei ehmuks! Sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes.

7 Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu, ja nälga ja maavärisemisi on paiguti.

8 Aga see kõik on sünnivalude hakatus!

9 Siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste all Minu nime pärast.

10 Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist.

11 Ja palju valeprohveteid tõuseb, ja need eksitavad paljusid.

12 Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus.

13 Aga kes otsani vastu peab, see pääseb!

14 Ja seda Kuningriigi Evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots.

15 Kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Taaniel, — kes seda loeb, see pangu tähele –

16 siis põgenegu need, kes on Juudamaal, mägedele;

17 kes on katusel, ärgu tulgu maha midagi oma majast võtma;

18 ja kes on väljal, ärgu mingu tagasi võtma oma kuube!

19 Aga häda neile, kes on käima peal, ja neile, kes imetavad neil päevil!

20 Ent paluge, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.

21 Sest siis tuleb suur viletsus, mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi.

22 Ja kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks mitte ükski liha; aga äravalitute pärast lühendatakse need päevad.

23 Kui siis keegi teile ütleb: Vaata, siin on Kristus! või: Vaata seal! ärge uskuge.

24 Sest valekristusi ja valeprohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik, ka äravalituid.

25 Vaata, Ma olen teile seda ette ütelnud!

26 Kui teile siis üteldakse: Vaata, Ta on kõrves! ärge minge välja; Vaata, Ta on kambrites! ärge uskuge.

27 Sest otsegu välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine.

28 Sest kus on raibe, sinna kogunevad kotkad.

29 Aga varsti pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna oma valget, ja tähed langevad maha taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.

30 Ja siis ilmub Inimese Poja tunnustäht taevas, ja siis hakkavad kõik rahva suguvõsad maa peal halisema ja näevad Inimese Poja tulevat taeva pilvede peal suure väe ja auhiilgusega.

31 Ja Ta läkitab Oma Inglid suure pasunahäälega, ja nad koguvad kokku ta äravalitud neljast tuulest, ühest taeva otsast teise.

32 Ent viigipuust õppige võrdumit: kui ta oksad juba on pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete, et suvi on ligi. 33. Nõnda ka teie: kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees.

33

34 Tõesti Ma ütlen teile, et selle põlve rahvas ei lõpe ära, enne kui see kõik sünnib!

35 Taevas ja maa hävivad, aga Minu sõnad ei hävi mitte!

36 Aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei Inglidki taevas ega ka Poeg, muud kui Isa üksi.

37 Sest nõnda nagu Noa päevad olid, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine.

38 Sest nõnda nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noi läks laeva,

39 ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära: nõnda on ka Inimese Poja tulemine.

40 Siis on käks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.

41 Kaks naist on jahvatamas veskil: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.

42 Siis valvake, sest te ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!

43 Aga seda teadke, et kui peremees teaks, mil öövahi-ajal varas tuleb, küll ta siis valvaks ega laseks oma majasse sisse murda.

44 Sellepärast olge teiegi valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arva!

45 Kes on nüüd ustav ja mõistlik sulane, kelle ta isand on pannud oma pere üle neile rooga andma õigel ajal?

46 Õnnis on see sulane, keda ta isand tulles leiab nõnda tegevat!

47 Tõesti Ma ütlen teile, et ta paneb tema üle kogu oma vara!

48 Aga kui see halb sulane mõtleb oma südames: Mu isand viibib tulles!

49 ja hakkab lööma oma kaassulaseid, joomaritega sööma ja jooma,

50 siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta teda ei oota, ja tunnil, mil ta ei tea arvata,

51 ja raiub ta pooleks ja annab temale osa silmakirjatsejatega; seal on ulumine ja sammaste kiristamine.

Continuar Lendo