Connect with us

Bíblia CROAT

Apocalipse 17

1 I doe jedan od sedam anela to nose sedam aa i prozbori mi: "Doi pokazat u ti sud nad Bludnicom velikom to sjedi nad vodama velikim,

2 s kojom su bludniili kraljevi zemlje i pozemljari se opie vinom bluda njezina."

3 I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh enu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.

4 ena bijae odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna aa puna gnusobe i neisti bluda njezina.

5 Na elo joj napisano ime – tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih."

6 I vidjeh: ena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, udom se silnim zaudih.

7 Nato e mi aneo: "to se udi? Ja u ti kazati tajnu te ene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova."

8 "Zvijer koju vidje bijae i vie nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit e se pozemljari – oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu ivota – kad vide da Zvijer bijae i vie nije, a opet je tu.

9 Tu se hoe mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima ena sjedi. A i sedam kraljeva:

10 pet ih ve pade, jedan jest, a jedan jo ne doe: kada doe, ostati mu je zamalo.

11 I Zvijer koja bijae i vie nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast.

12 Deset rogova to ih vidje deset je kraljeva; oni jo ne primie kraljevstva, ali e – samo za jedan sat – primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri.

13 Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri.

14 Ratovat e protiv Jaganjca, ali e ih pobijediti Jaganjac – i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici – jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva."

15 I ree mi aneo: "Vode to ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnotva i narodi i jezici.

16 I onih deset rogova to ih vidje i Zvijer – oni e zamrziti Bludnicu, opustoiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti.

17 Jer Bog im u srce stavi izvriti naum njegov: da jednoduno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune rijei Boje.

18 ena koju vidje grad je veliki to kraljuje nad kraljevima zemaljskim."

Continuar Lendo